Азитроміцин інструкція та часті питання

Інструкція для Азитроміцин:

Інструкція перевірена у LikiControl. Актуально на 27.05.2023

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

АЗИТРОМІЦИН-АСТРАФАРМ

(AZITHROMYCIN-ASTRAPHARM)

 

Склад:

діюча речовина: azithromycin;

1 капсула містить азитроміцину (у формі азитроміцину дигідрату у перерахуванні на 100 % речовину) 250 мг або 500 мг;

допоміжні речовини:целюлоза мікрокристалічна, кремнію діоксид колоїдний безводний, магнію стеарат;

склад оболонки капсули: желатин, титану діоксид (Е 171), індигокармін (Е 132).

 

Лікарська форма.Капсули.

Основні фізико-хімічні властивості:тверді желатинові капсули циліндричної форми з напівсферичними кінцями, корпус і кришечка синього кольору. Вміст капсул - порошок білого або майже білого кольору.

 

Фармакотерапевтична група.

Антибактеріальні засоби для системного застосування. Макроліди, лінкозаміди і стрептограміни. Код АТХ J01F А10.

 

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Азитроміцин є представником групи макролідних антибіотиків-азалідів, що мають широкий спектр антимікробної дії. Механізм дії азитроміцину полягає в інгібуванні синтезу бактеріального білка за рахунок зв’язування з 50S-субодиницею рибосом і запобігання транслокації пептидів при відсутності впливу на синтез полінуклеотидів.

Розповсюдженість набутої резистентності виділених видів може змінюватися залежно від місцевості, тому бажано мати місцеву інформацію про резистентність, особливо при лікуванні тяжких інфекцій. За необхідності слід звернутися за консультацією до експертів, якщо резистентність поширена у цій місцевості настільки, що корисність препарату щодо щонайменше кількох типів інфекцій викликає сумнів.

Азитроміцин активний відносно аеробних грампозитивнихбактерій:Streptococcus pneumoniae,Streptococcus pyogenes, стрептококи груп C, F і G,Staphylococcus aureus; аеробних грамнегативних бактерій:Haemophilus influenzae,Haemophilus parainfluenzae,Moraxella catarrhalis,Legionella pneumophila,Pasteurella multocida; анаеробних бактерій:Clostridium perfringens. Препарат також активний відносноChlamydia trachomatis.

Резистентність до азитроміцину може бути природною або набутою: у поодиноких випадках набувають резистентностіStreptococcus pneumoniae,Streptococcuspyogenes,Staphylococcusaureus; природнорезистентними єEnterobacteriaceae,Pseudomonasspp. Азитроміцин демонструє перехресну резистентність з еритроміцин-резистентними грампозитивними штамами.

 

 

 

 

Фармакокінетика.

Азитроміцин швидко абсорбується у травному тракті. Після прийому препарату внутрішньо у дозі 500 мг максимальна  концентрація  (Cmax)  азитроміцину  у  плазмі  крові досягається через 2,5-  2,96 години і становить 0,4 мг/л. Біодоступність становить приблизно 37 %. Період напіввиведення (T½) - 14-20 годин (в інтервалі 8-24 години після прийому препарату) і 41 годину (в інтервалі 24-72 години). Прийом їжі значно змінює фармакокінетику.

При прийомі внутрішньо азитроміцин розподіляється по всьому організму. Уявний об’єм розподілу у рівноважному стані - 31,1 л/кг. Добре проникає у дихальні шляхи, органи і тканини сечостатевої системи (зокрема у передміхурову залозу), у шкіру і м’які тканини. Концентрація препарату у тканинах і клітинах у 10-100 разів вища, ніж у крові. Висока концентрація у тканинах і тривалий T½ зумовлені низьким зв’язуванням азитроміцину з білками плазми крові (від 12 % до 52 %). Препарат у великій кількості накопичується у фагоцитах, які транспортують його у місця інфекції і запалення, де поступово вивільняють у процесі фагоцитозу. Азитроміцин зберігається у бактерицидних концентраціях у вогнищі запалення протягом 5-7 днів після прийому останньої дози.

Метаболізується у печінці (майже 35 %), втрачаючи активність, шляхом N- і O-деметилювання, гідроксилювання кілець дезозаміну і аглікону та розщеплення кладинози кон’югата.

Понад  50 %  виводиться  з  жовчю  у  незміненому  вигляді,  приблизно  4,5 % - із сечею протягом 72 годин.

У пацієнтів з легкою/помірною нирковою/печінковою недостатністю фармакокінетика азитроміцину не змінюється, у пацієнтів з тяжкою нирковою недостатністю достовірно змінюються показники площі під кривою «концентрація-час» (AUC), Сmax і плазмовий кліренс. У пацієнтів з легкою/помірною печінковою недостатністю можливе збільшення кліренсу азитроміцину у сечі з метою компенсації зниженого печінкового кліренсу.

У пацієнтів літнього віку значення AUC дещо вище, ніж у віковій групі до 40 років, однак це не має клінічного значення, і тому корекція дози препарату не потрібна.

 

Клінічні характеристики.

Показання.

Інфекції, спричинені мікроорганізмами, чутливими до азитроміцину:

- інфекції верхніх дихальних шляхів (бактеріальний фарингіт, тонзиліт, синусит, середній отит);

- інфекції нижніх дихальних шляхів (бактеріальний бронхіт і загострення хронічного бронхіту, негоспітальна пневмонія);

- інфекції шкіри і м’яких тканин: хронічна мігруюча еритема (I стадія хвороби Лайма), бешиха, імпетиго, вторинна піодермія;

- генітальні інфекції: неускладнений та ускладнений уретрит/цервіцит, спричиненийChlamydiatrachomatis.

 

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу, до інших антибіотиків групи макролідів/кетолідів; тяжкі порушення функції печінки або нирок, печінкова недостатність, виражена брадикардія, аритмія, тяжка серцева недостатність; одночасне застосування з похідними ріжків (можливість виникнення ерготизму).

 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Слід обережно призначати азитроміцин пацієнтам разом з іншими препаратами, які можуть подовжувати інтервал QT.

Антациди.При вивченні впливу одночасного застосування антацидів на фармакокінетику азитроміцину загалом не спостерігалося змін у біодоступності, хоча плазмові пікові концентрації азитроміцину зменшувались приблизно на 25 %. Азитроміцин необхідно приймати принаймні за  1 годину до або 2 години після прийому антациду.

 

 

Цетиризин. У здорових добровольців одночасне застосування азитроміцину протягом 5 днів з цетиризином 20 мг в рівноважному стані не спостерігались явища фармакокінетичної взаємодії чи суттєві зміни інтервалу QT.

Диданозин.При одночасному застосуванні добових доз 1200 мг азитроміцину з диданозином  не було виявлено впливу на фармакокінетику диданозину порівняно з плацебо.

Дигоксин і колхіцин.Повідомлялося, що супутнє застосування макролідних антибіотиків, включаючи азитроміцин, та субстратів Р-глікопротеїну, таких як дигоксин і колхіцин, призводить до підвищення рівня субстрату Р-глікопротеїну в сироватці крові. Отже, при супутньому застосуванні азитроміцину та субстрату Р-глікопротеїну, такого як дигоксин, необхідно враховувати можливість підвищення концентрації субстрату в сироватці крові.

Зидовудин.Одноразові дози 1000 мг та 1200 мг або 600 мг багаторазові дози азитроміцину не впливали на плазмову фармакокінетику або виділення з сечею зидовудину або його глюкуронідних метаболітів. Однак прийом азитроміцину підвищував концентрації фосфорильованого зидовудину, клінічно активного метаболіту, в мононуклеарах у периферичному кровообігу. Клінічна значущість цих даних нез’ясована, але може бути корисною для пацієнтів.

Похідні ріжків. з огляду на теоретичну можливість виникнення ерготизму одночасне введення азитроміцину з похідними ріжка не рекомендується.

Азитроміцин не має суттєвої взаємодії з печінковою системою цитохрому Р450. Вважається, що препарат не має фармакокінетичної лікарської взаємодії, що спостерігається з еритроміцином та іншими макролідами. Азитроміцин не спричиняє індукцію або інактивацію печінкового цитохрому Р450 через цитохром-метаболітний комплекс.

Були проведені фармакокінетичні дослідження застосування азитроміцину і наступних препаратів, метаболізм яких значною мірою відбувається з участю цитохрому Р450.

Аторвастатин. одночасне застосування аторвастатину (10 мг на добу) та азитроміцину (500 мг на добу) не спричиняло зміни концентрацій аторвастатину у плазмі крові (на основі аналізу інгібування ГМГ-КоА-редуктази).

Карбамазепін.У дослідженні фармакокінетичної взаємодії у здорових добровольців азитроміцин не виявив значного впливу на плазмові рівні карбамазепіну або на його активні метаболіти.

Циметидин. У фармакокінетичному дослідженні впливу одноразової дози циметидину, прийнятої за 2 години до прийому азитроміцину, на фармакокінетику азитроміцину, жодних змін у фармакокінетиці азитроміцину не спостерігалось.

Пероральні антикоагулянти типу кумарину. У дослідженні фармакокінетичної взаємодії азитроміцин не змінював антикоагулянтний ефект одноразової дози 15 мг варфарину, призначеного здоровим добровольцям. Були повідомлення про потенціювання антикоагуляційного ефекту після одночасного застосування азитроміцину і пероральних антикоагулянтів типу кумарину. Хоча причинний зв’язок встановлений не був, слід враховувати необхідність проведення частого моніторингу протромбінового часу при призначенні азитроміцину пацієнтам, які отримують пероральні антикоагулянти типу кумарину.

Циклоспорин.Деякі зі споріднених макролідних антибіотиків впливають на метаболізм циклоспорину. Оскільки не було проведено фармакокінетичних і клінічних досліджень можливої взаємодії при одночасному прийомі азитроміцину і циклоспорину, слід ретельно зважити терапевтичну ситуацію до призначення одночасного прийому цих препаратів. Якщо комбіноване лікування вважається виправданим, необхідно проводити ретельний моніторинг рівнів циклоспорину і відповідно регулювати дозування.

Ефавіренц. Одночасне застосування одноразової дози азитроміцину 600 мг і 400 мг ефавіренцу щоденно протягом 7 днів не спричиняло будь-якої клінічно суттєвої фармакокінетичної взаємодії.

Флуконазол. одночасне застосування одноразової дози азитроміцину 1200 мг не призводить до зміни фармакокінетики одноразової дози флуконазолу 800 мг. Загальна експозиція і період напіввиведення азитроміцину не змінювалися при одночасному застосуванні флуконазолу, проте спостерігалося клінічно незначне зниження Cmах (18 %) азитроміцину.

Індинавір. одночасне застосування одноразової дози азитроміцину 1200 мг не спричиняє статистично достовірного впливу на фармакокінетику індинавіру, який приймають у дозі 800 мг 3 рази на добу протягом 5 днів.

 

 

Метилпреднізолон. У дослідженні фармакокінетичної взаємодії у здорових добровольців азитроміцин суттєво не впливав на фармакокінетику метилпреднізолону.

Мідазолам. У здорових добровольців одночасне застосування азитроміцину 500 мг на добу протягом 3 днів не спричиняло клінічно значущих змін фармакокінетики і фармакодинаміки  мідазоламу.

Нелфінавір. одночасне застосування азитроміцину (1200 мг) і нелфінавіру в рівноважних концентраціях (750 мг 3 рази на добу) спричиняє підвищення концентрації азитроміцину. Клінічно значущих побічних явищ не спостерігалось, відповідно, немає потреби у регулюванні дози.

Рифабутин.Одночасне застосування азитроміцину і рифабутину не впливало на концентрації цих препаратів у сироватці крові. Нейтропенія спостерігалась у пацієнтів, які приймали одночасно азитроміцин і рифабутин. Хоча нейтропенія була пов’язана із застосуванням рифабутину, причинний зв’язок з одночасним прийомом  азитроміцину не був встановлений.

Силденафіл. У звичайних здорових добровольців чоловічої статі не було отримано доказів впливу азитроміцину (500 мг на добу протягом 3 днів) на значення AUC і Cmax силденафілу або його основного циркулюючого метаболіту.

Терфенадин.У ході досліджень не повідомлялося про взаємодію між азитроміцином і терфенадином. У деяких випадках не можна виключити можливість такої взаємодії повністю; однак немає спеціальних даних про наявність такої взаємодії.

Теофілін.Відсутні дані щодо клінічно суттєвої фармакокінетичної взаємодії при одночасному застосуванні азитроміцину і теофіліну.

Триазолам. Одночасне застосування азитроміцину 500 мг в перший день  і 250 мг другого дня з 0,125 мг триазоламу суттєво не впливало на всі фармакокінетичні показники триазоламу порівняно з триазоламом і плацебо.

Триметоприм/сульфаметоксазол. одночасне застосування триметоприму/сульфаметоксазолу подвійна концентрація (160 мг/800 мг) протягом 7 днів з азитроміцином 1200 мг на добу 7 не проявляло суттєвого впливу на максимальні концентрації, загальну експозицію або екскрецію з сечею триметоприму або сульфаметоксазолу. Значення концентрацій азитроміцину в сироватці крові відповідали таким, які спостерігалися в інших дослідженнях.

 

Особливості застосування.

Алергічні реакції.Як і у випадку з еритроміцином та іншими макролідними антибіотиками, повідомлялося про поодинокі серйозні алергічні реакції, включаючи ангіоневротичний набряк та анафілаксію (у рідкісних випадках - із летальним наслідком). Деякі з цих реакцій, спричинених азитроміцином, спричиняли рецидивні симптоми і потребували більш тривалого спостереження і лікування.

Порушення функції печінки. Оскільки печінка є основним шляхом виведення азитроміцину, слід обережно призначати азитроміцин пацієнтам з тяжкими захворюваннями печінки. Повідомлялося про випадки фульмінантного гепатиту, що спричиняє небезпечну для життя печінкову недостатність при прийомі азитроміцину. Необхідно проводити контроль функції печінки у випадку розвитку ознак і симптомів дисфункції печінки, наприклад астенії, що швидко розвивається і супроводжується жовтяницею, темною сечею, схильністю до кровотеч і печінковою енцефалопатією.

У разі виявлення порушення функції печінки застосування азитроміцину слід припинити. 

Порушення функції нирок. У пацієнтів з тяжкою дисфункцією нирок (швидкість клубочкової фільтрації < 10 мл/хв) спостерігалося 33 % збільшення системної експозиції азитроміцину.

Подовження серцевої реполяризації та інтервалу QT, що підвищує ризик розвитку серцевої аритмії і тріпотіння-мерехтіння шлуночків (torsade de pointes), спостерігалися при лікуванні іншими макролідними антибіотиками. Подібний ефект азитроміцину не можна повністю виключити у пацієнтів з підвищеним ризиком подовження серцевої реполяризації, тому слід з обережністю призначати лікування пацієнтам із вродженою або зареєстрованою пролонгацією інтервалу QT; пацієнтам, які наразі проходять лікування із застосуванням інших активних речовин, що, як відомо, подовжують інтервал QT, наприклад антиаритмічні препарати класів ІА (квінідин та прокаїнамід) і III (дофетилід, аміодарон та соталол), цисаприд і терфенадин, нейролептичні засоби (пімозид); антидепресанти (циталопрам), а також фторхінолони (моксифлоксацин та левофлоксацин); пацієнтам з порушеннями електролітного обміну, особливо у випадку гіпокаліємії і гіпомагніємії; пацієнтам з клінічно релевантною брадикардією, серцевою аритмією або тяжкою серцевою недостатністю.

Міастенія: повідомлялося про загострення симптомів міастенії або про новий розвиток міастенічного синдрому у пацієнтів, які отримують терапію азитроміцином.

Стрептококові інфекції.При лікуванні фарингіту/тонзиліту, спричиненихStreptococcus pyogenes,препаратомвибору,як правило, є пеніцилін, його також застосовують для профілактики при гострій ревматичній лихоманці. Азитроміцин загалом ефективний у лікуванні стрептококової інфекції у ротоглотці, стосовно профілактики ревматичної атаки немає жодних даних, які демонструють ефективність азитроміцину.

Безпека та ефективність внутрішньовенного застосування азитроміцину для лікування інфекцій у дітей не встановлені.

Суперінфекції: як і у випадку з іншими антибактеріальними препаратами, існує можливість виникнення суперінфекції (мікози).

У пацієнтів, які приймають похідні ріжків, іноді виникали явища ерготизму унаслідок одночасного застосування деяких макролідних антибіотиків. Дані про можливу лікарську взаємодію між ріжками та азитроміцином відсутні, проте внаслідок теоретичної можливості виникнення ерготизму азитроміцин не слід одночасно призначати з алкалоїдами ріжків.

При застосуванні практично всіх антибактеріальних препаратів, у т. ч. і азитроміцину, можливе виникнення діареї, асоційованої зClostridium difficile, від легкого ступеня тяжкості до коліту з летальним наслідком. Антибактеріальні препарати змінюють нормальну флору товстого кишечнику, що призводить до надмірного ростуC.difficile (продукує токсини А і В, що сприяють розвитку діареї). ШтамиC. difficile, які надмірно продукують токсини, спричиняють підвищений ризик повторного інфікування і летальності, оскільки ці інфекції можуть бути резистентними до антимікробних засобів і потребувати колектомії. Діарею, асоційовану зC. difficile, необхідно виключити в усіх пацієнтів під час застосування антибіотиків. Необхідно зібрати детальний медичний анамнез, оскільки діарея, асоційована зC. difficile, може виникати протягом 2 місяців після закінчення застосування антибактеріальних засобів.

 

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Враховуючи недостатність даних щодо безпеки застосування азитроміцину, не рекомендується призначати лікарський засіб у період вагітності або годування груддю, крім випадків, коли очікуваний позитивний ефект для матері перевищує можливий ризик для плода/дитини.

 

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Докази того, що азитроміцин може погіршувати здатність керувати автотранспортом або працювати з іншими механізмами, відсутні. Але слід враховувати можливість розвитку побічних реакцій, таких як делірій, галюцинації, запаморочення, сонливість, непритомність, судоми, які можуть вплинути на здатність керувати автотранспортом або іншими механізмами.

 

Спосіб застосування і дози.

Дорослі і діти з масою тіла понад 45 кг

Азитроміцин слід застосовувати 1 раз на добу, щонайменше за 1 годину до прийому їжі або через 2 години після прийому їжі.

При інфекційних захворюваннях дихальних шляхів та інфекційних захворюваннях шкіри і м’яких тканин (за винятком хронічної мігруючої еритеми) доза становить 500 мг 1 раз на добу протягом 3 діб.

Хронічна мігруюча еритема: у 1-й день 1 г (2 капсули по 500 мг за 1 раз), з 2-го по 5-й день 500 мг на добу (1 капсула по 500 мг).

Неускладнений  та ускладнений уретрит/цервіцит: одноразово 1 г (2 капсули по 500 мг). Курсова доза - 1 г.

Порядок дій у випадку пропуску прийому дози.

Пропущену дозу необхідно приймати якомога швидше, а наступні дози слід приймати з проміжком у 24 години.

Ниркова недостатність.

Пацієнтам з незначною дисфункцією нирок (кліренс креатиніну > 40 мл/хв) немає необхідності змінювати  дозування. Не було проведено жодних досліджень у пацієнтів з кліренсом креатиніну < 40 мл/хв. Відповідно, слід з обережністю застосовувати азитроміцин  таким пацієнтам.

Печінкова недостатність.

Оскільки азитроміцин метаболізується у печінці та виводиться з жовчю, препарат не слід застосовувати  пацієнтам  з серйозними захворюваннями печінки.

Коригування дози для пацієнтів літнього віку не потребується.

Пацієнти літнього віку: немає необхідності змінювати дозування.

Оскільки пацієнти літнього віку можуть входити до груп ризику щодо порушень електричної провідності серця, рекомендовано дотримуватися обережності при застосуванні азитроміцину у зв'язку з ризиком розвитку серцевої аритмії та аритміїtorsade de pointes.

 

Діти.

Препарат у даній лікарській формі не застосовують дітям з масою тіла до 45 кг.

Дітям віком до 6 років рекомендується призначати азитроміцин в інших лікарських формах. Препарат призначають дітям віком від 6 років, які можуть ковтати капсулу.

 

Передозування.

Досвід клінічного застосування азитроміцину свідчить про те, що побічні прояви, які розвиваються при прийомі вищих, ніж рекомендовано, доз препарату, подібні до таких, що спостерігаються при застосуванні звичайних терапевтичних доз. Вони можуть включати діарею/ часте рідке випорожнення, нудоту, біль у животі або блювання.

Лікування: слід промити шлунок, застосувати активоване вугілля, провести симптоматичну терапію, спрямовану на підтримання життєвих функцій організму. Специфічного антидоту немає.

 

Побічні реакції.

Нижче наведені побічні реакції, визначені під час лінічних досліджень і в період постмаркетингового спостереження при застосуванні всіх лікарських форм азитроміцину, відповідно до систем органів та частоти: дуже часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), рідко (≥1/10 000, <1/1000), дуже рідко (<1/10 000), невідомо (не можна визначити з наявних даних).

Інфекції та інвазії:нечасто -кандидоз, піхвові інфекції, пневмонія, грибкова інфекція, бактеріальна інфекція, фарингіт, гастроентерит, порушення функції дихання, риніт, оральний кандидоз; невідомо - псевдомембранозний коліт.

З боку системи крові:нечасто - лейкопенія, нейтропенія, еозинофілія; невідомо - тромбоцитопенія, гемолітична анемія.

З боку імунної системи: нечасто - ангіоневротичний набряк, реакції гіперчутливості; невідомо - анафілактична реакція.

З боку обміну речовин:нечасто - анрорексія.

З боку психіки:нечасто - нервозність, безсоння; рідко - ажитація; невідомо - агресивність, тривожність, делірій, галюцинації.

З боку нервової системи:часто - головний біль; нечасто - запаморочення, сонливість, дисгевзія, парестезія; невідомо - непритомність, судоми (було виявлено, що вони також спричиняються  іншими макролідними антибіотиками), гіпестезія, психомоторна підвищена активність, спотворення або втрата смаку і відчуття запахів, агевзія, паросмія, міастенія гравіс, синкопе, астенія, невроз, млявість.

З боку органів зору:нечасто - порушення зору.

З боку органів слуху: нечасто - розлади з боку слуху, вертиго; невідомо - порушення слуху, включаючи глухоту та/ або дзвін у вухах. Більшість із цих випадків пов’язані з експериментальними  дослідженнями,  в  яких  азитроміцин  застосовували  у  великих дозах протягом тривалого часу. Відповідно до доступної інформації про подальше медичне спостереження, більшість із цих проблем мали оборотний перебіг.

З боку серцево-судинної системи:нечасто - пальпітація, припливи; невідомо - тріпотіння-мерехтіння шлуночків (tоrsadedepointes), подовження QT-інтервалу; шлуночкова аритмія, включаючи шлуночкову тахікардію (було виявлено, що вони також спричиняються іншими макролідними антибіотиками), біль у грудях.  

З боку дихальної системи:нечасто - диспное, носова кровотеча.

З боку травного тракту: дуже часто - діарея; часто - блювання, неприємні відчуття у животі (біль/спазми), нудота; нечасто - рідкі випорожнення, запор, метеоризм, диспепсія, гастрит, дисфагія, здуття живота, сухість у роті, відрижка, виразки у ротовій порожнині, гіперсекреція слини; невідомо - панкреатит, зміна кольору язика, псевдомембранозний коліт, анорексія.

З боку гепатобіліарної системи: рідко - порушення функції печінки; гепатит і холестатична жовтяниця, включаючи змінені показники функції печінки; тяжкий гепатит і дисфункція печінки; невідомо - печінкова недостатність (яка рідко призводила до летального наслідку), фульмінантний гепатит, некроз печінки.

З боку шкіри та підшкірної клітковини: нечасто - висипання, свербіж, кропив’янка, дерматит, сухість шкіри, гіпергідроз; рідко - фоточутливість, гострий генералізований екзематозний пустульоз; невідомо - синдром Стівенса-Джонсона, токсичний епідермальний некроліз, поліморфна еритема, реакція на лікарський засіб з еозинофілією та системними симптомами.

З боку кістково-м’язової системи: нечасто - остеоартрит, міалгія, біль у спині, біль у шиї; невідомо - артралгія, слабкість.

З боку сечовидільної системи: нечасто - дизурія, біль у нирках; невідомо - гостра ниркова недостатність, інтерстиціальний нефрит.

З боку репродуктивної системи: нечасто - маткова кровотеча, тестикулярні порушення, вагініт.

Загальні порушення та місцеві реакції: нечасто - набряк, астенія, нездужання, втома, набряк обличчя, біль у грудях, гіпертермія, біль, периферичний набряк.

Лабораторні показники: часто - знижена кількість лімфоцитів, підвищена кількість еозинофілів, знижений рівень бікарбонату крові, підвищення рівня базофілів, підвищення рівня моноцитів, підвищення рівня нейтрофілів; нечасто - підвищений рівень аспартатамінотрансферази, підвищений рівень аланінамінотрансферази, підвищений рівень білірубіну в крові, підвищений рівень сечовини в крові, підвищений рівень креатиніну в крові, зміни  показників калію у крові, підвищення рівня лужної фосфатази, підвищення рівня хлориду, підвищення рівня глюкози, підвищення рівня тромбоцитів, зниження гематокриту, підвищення рівня бікарбонату, відхилення рівня натрію.

Ураження та отруєння: нечасто - ускладнення після процедури.

 

Інформація про небажані реакції, які, можливо, пов’язані з профілактикою та лікуваннямMycobacterium Avium Complex, базується на даних клінічних досліджень та спостережень у постмаркетинговий період. Ці небажані реакції відрізняються за типом або за частотою від тих, про які повідомлялося при застосуванні швидкодіючих лікарських форм та лікарських форм тривалої дії.

Небажані реакції, які можуть бути пов’язані з профілактикою та лікуваннямMycobacterium Avium Complex

З боку обміну речовин:часто - анорексія.

З боку нервової системи:часто - запаморочення, головний біль, парестезія, дисгевзія; нечасто -  гіпестезія.

З боку органів зору:часто - порушення зору.

З боку органів слуху:часто - глухота; нечасто - порушення слуху, дзвін у вухах.

З боку серця:нечасто - пальпітація.

З боку травного тракту:діже часто - діарея, біль у животі, нудота, метеоризм, шлунково-кишковий дискомфорт, часті рідкі випорожнення.

З боку гепатобіліарної системи:нечасто - гепатит.

З боку шкіри та підшкірної клітковини:часто - висипання, свербіж; нечасто - синдром Стівенса-Джонсона, фоточутливість.

З боку кістково-м’язової системи:часто - артралгія.

Загальні порушення та місцеві розлади:часто - підвищена втомлюваність; нечасто - астенія, нездужання.

 

Термін придатності .3 роки.

 

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С|.

Зберігати у  недоступному для дітей місці.

 

Упаковка.

Капсули по 250 мг - по 6 капсул у блістері; по 1 блістеру в коробці.

Капсули по 500 мг - по 3 капсули  у блістері; по 1 блістеру в коробці.

 

Категорія відпуску.Зарецептом.

 

Виробник.

ТОВ «АстраФарм».

 

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

08132, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 6.

 

Запитання та відповіді: Азитроміцин

Інформація в розділі Питання та відповіді створена командою Liki24.com і заснована на офіційній інструкції виробника

Перевірено фахівцем: 21 червня 2021
Маюра Назія Анатоліївна
Хірург
Лікар 1 категорії, 10 років практичної роботи

Азитроміцин – це напівсинтетичний антибактеріальний препарат (антибіотик) широкого спектра дії. Він належить до макролідів II покоління. Препарат має бактеріостатичну дію щодо грампозитивних, грамнегативних і деяких анаеробних бактерій. Застосовується насамперед у лікуванні респіраторних захворювань.

Азитроміцин виробляють у таких лікарських формах:

 • капсули по 125, 250, 500 мг;
 • таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 250, 500 мг;
 • ліофілізат для розчину для інфузій, 500 мг у флаконі;
 • гранульований порошок для приготування оральної суспензії, 200 мг/5 мл.

Які показання до прийому Азитроміцину?

Згідно з інструкцією із застосування, антибіотик Азитроміцин призначають для лікування інфекцій, викликаних бактеріями, чутливими до Азитроміцину. Найчастіше це інфекції дихальних шляхів:

 • верхніх (бактеріальний фарингіт, тонзиліт, синусит, середній отит);
 • нижніх (бактеріальний та хронічний бронхіти, позалікарняна пневмонія).

Крім того, прийом азитроміцину показаний для терапії:

 • інфекцій шкіри та м'яких тканин (хронічна мігруюча еритема, бешиха, імпетиго, вторинна піодермія);
 • генітальних інфекцій (уретрит / цервіцит, спричинені хламідіями – Chlamydia trachomatis).

Антибіотик Азитроміцин у формі внутрішньовенних інфузій показаний для лікування позалікарняної пневмонії та запалення тазових органів.

Азитроміцин – це антибіотик чи ні?

Так, Азитроміцин – це антибіотик макролідної групи. Він перешкоджає розмноженню бактерій. Оскільки азитроміцин має антибактеріальну активність, його призначають лише за наявності бактеріальної інфекції. Безконтрольне застосування препарату веде до розвитку резистентності (стійкості) бактерій та інших побічних ефектів.

Які переваги Азитроміцину в порівнянні з іншими антибіотиками?

Серед переваг цього антибіотика слід зазначити такі:

 • Азитроміцин можна застосовувати перорально один раз на добу, короткими курсами по 3-5 днів;
 • він активний проти внутрішньоклітинних бактерій;
 • накопичується у тканинах, створюючи високу концентрацію (у 200 разів вище, ніж у крові);
 • має «постантибіотичний» ефект – високі концентрації препарату в тканинах зберігаються ще 5–7 днів після закінчення прийому;
 • це один з найбезпечніших антибіотиків: у деяких випадках він може призначатися під час вагітності, не впливає на нормальну мікрофлору та не викликає дисбактеріоз;
 • викликає алергію лише зрідка.

Чи призначають Азитроміцин при ангіні?

Так, Азитроміцин – це один з найбільш ефективних лікарських засобів проти ангіни за рахунок високої активності проти збудника ангіни (найчастіше це стрептокок) та швидкого досягнення високих концентрацій діючої речовини у тканинах.

Концентрації азитроміцину у тканинах у десятки та сотні разів перевищують сироваткові рівні та зберігаються протягом тривалого часу.

Як приймати Азитроміцин?

Найчастіше Азитромицин приймають перорально. Таблетки або капсули п'ють один раз на добу, за годину до їди або через 2 години після неї. Таблетки ковтають, не розжовуючи.

Якщо пацієнт пропустив прийом, недостатню дозу необхідно випити якомога раніше. Наступну дозу приймають через 24 години.

Яке дозування Азитроміцину необхідне дорослим?

Згідно з інструкцією із застосування Азитроміцину, дорослим пацієнтам показані такі дозування:

 • терапія інфекцій дихальних шляхів, м'яких тканин (крім хронічної мігруючої еритеми) – 500 мг на добу, курсом на 3 дні;
 • лікування хронічної мігруючої еритеми: 1-й день лікування – 1 г (2 капсули за 1 раз); з 2-го по 5-й дні лікування – по 500 мг на день;
 • для лікування цервіциту / уретриту – одноразово 1 г (2 таблетки по 500 мг).

На практиці тільки лікар може сказати скільки днів потрібно пити Азитроміцин, залежно від діагнозу, тяжкості захворювання, наявності ускладнень та/або супутніх патологій.

Як пити Азитроміцин дітям?

Дітям віком до 6 років рекомендують приймати препарат у формі оральної суспензії. Для її приготування 30 мл розчину необхідно набрати шприцом 18 мл чистої води (дистильованої або кип'яченої, кімнатної температури). Воду зі шприца додають у флакон з порошком і збовтують до отримання однорідної суспензії. Готову суспензію можна зберігати до 5 діб.

Для прийому препарату використовують шприц або мірну ложечку. Рекомендована доза Азитроміцину дітям – 10 мг/кг маси тіла 1 раз на добу, протягом 3 днів. Для лікування хронічної мігруючої еритеми: 1-й день – 20 мг/кг маси тіла, а з 2-го по 5-й дні лікування – по 10 мг/кг маси тіла.

Важливо! Препарат протипоказаний дітям вагою менше ніж 15 кг.

Чи дозволено Азитроміцин під час вагітності?

Відповідно до інструкції із застосування, Азитроміцин не рекомендується приймати вагітним. З іншого боку, вважається, що Азитроміцин є одним з найбезпечніших антибіотиків. Міністерство охорони здоров'я США (FDA) класифікує Азитроміцин як препарат низького ризику з точки зору ушкодження плода. Немає свідчень токсичної дії Азитроміцину на плід за результатами досліджень у тварин.

У кожному конкретному випадку рішення про призначення Азитроміцину при вагітності повинен приймати лікар.

Чи безпечно пити Азитроміцин при ГВ?

У зв'язку з відсутністю даних щодо безпеки прийому Азитроміцину при ГВ (грудному вигодовуванні) виробники не рекомендують призначати препарат у період лактації.

Тим не менш, останні наукові дослідження повідомляють, що Азитроміцин проникає в грудне молоко у дуже малих кількостях і не чинить негативного ефекту на дитину. Це підтверджує й відомий педіатр Є. Комаровський у своєму ролику на тему сумісності антибіотиків (зокрема Азитроміцину) та ГВ.

У кожному конкретному випадку рішення про призначення азитроміцину під час ГВ повинен приймати лікар.

Азитроміцин та Азицин: у чому різниця?

Азитроміцин – це антибіотик, діюча речовина, яка входить до складу великої кількості лікарських засобів. Азицин – це лікарський препарат, що містить азитроміцин. Тобто різниця лише у назві та виробнику.

Як правильно приймати Азитроміцин – до або після їди?

Азитроміцин можна приймати як до, так і після їди. Головне – витримати інтервал між прийомом їжі та прийомом ліків. Рекомендовано випити таблетку за 1 годину до їди, або через 2 години після їди.

Чи має Азитроміцин побічні ефекти?

Азитроміцин зазвичай добре переноситься. Побічні дії розвиваються досить рідко (у 9% нечасто) і, як правило, виражені помірно.

У педіатричних дослідженнях найчастішими серед зареєстрованих негативних явищ були діарея (1–6%), біль у животі (1–4%), нудота (0,5–2%), блювання (1–6%), головний біль (1–2%), висип на шкірі (0,4–2%). Алергія на азитроміцин трапляється лише у поодиноких випадках (≤1% випадків).

На відміну від терапії β-лактамними антибіотиками, дисбактеріоз та пов'язані з ним ускладнення під час лікування Азитроміцином не характерні, оскільки він, як і інші макроліди, не впливає на нормальну мікрофлору кишечника.

Чи призначають Азитроміцин при ковіді?

Азитроміцин не лікує коронавірусну інфекцію. Він може бути призначений тільки якщо у хворого розвивається ускладнення – вторинна бактеріальна інфекція. Бактеріальна інфекція може виникнути через ослаблення місцевого імунітету легень.

До групи ризику розвитку з бактеріальної пневмонії входять пацієнти з хронічними захворюваннями дихальних шляхів і серцевою недостатністю.

Чи ефективний Азитроміцин при циститі?

Азитроміцин може бути призначений для лікування запалення сечівника та шийки матки, якщо встановлено, що цистит викликаний чутливими до антибіотика мікроорганізмами, особливо внутрішньоклітинними бактеріями: мікоплазмою (Mycoplasma), хламідією (Chlamydia), уреаплазмою (Ureaplasma).

Лікувальний ефект досягається за рахунок внутрішньоклітинної локалізації діючої речовини (у лізосомах альвеолярних макрофагів, нейтрофілів, моноцитів та фібробластів). За ступенем накопичення у цих клітинах азитроміцин перевершує всі інші макроліди.

Чи призначають Азитроміцин при бронхіті?

Азитроміцин є препаратом вибору для лікування атипового бронхіту. Справа в тому, що атиповий бронхіт (без температури, але з постійним сухим або непродуктивним нав'язливим кашлем) викликають внутрішньоклітинні бактерії. Так, мікоплазмова та хламідійна етіологія бронхіту та пневмонії у дітей в даний час може становити від 25% до 40%, причому вона є найбільш високою в перший рік життя та після 10 років. Пеніцилінові антибіотики не діють на ці бактерії, тому й призначають Азитроміцин.

А от для лікування типового бронхіту зазвичай призначають Амоксицилін, Ко-Амоксиклав або Цефаклор.

Чи ефективний Азитроміцин при гаймориті?

Так, Азитроміцин може бути ефективним при гаймориті.

В інструкції із застосування вказано, що Азитроміцин показаний при синуситі. Гайморит – це один з варіантів синуситу. Але перед призначенням дуже важливо визначити, яким збудником викликаний гайморит. Наприклад, Азитроміцин допоможе вилікувати стрептококовий гайморит, але жодним чином не вплине на вірусне запалення носової пазухи.

Чи можна вживати алкоголь під час лікування Азитроміцином?

Етиловий спирт (етанол, алкоголь) – це хімічна речовина, яка легко входить у різні хімічні реакції. Тому прийом алкоголю з Азитроміцином (який також є хімічно активним компонентом) може викликати небажану лікарську взаємодію.

У результаті лікарський засіб не діє належним чином, а крім того можуть виникнути й більш важкі побічні явища і збільшитися навантаження на організм за рахунок виведення продуктів розпаду. Тому вкрай не рекомендується вживати слабоалкогольні та алкогольні напої під час прийому антибіотиків.

На який день діє Азитроміцин?

Максимальна концентрація препарату в крові реєструється через 2,5-3 години після прийому. Зазвичай пацієнт відчуває поліпшення стану після 24 годин після прийому першої дози. Але це лише початок лікування, а якщо його припинити на цьому етапі – погіршення настане ще швидше, ніж покращення.

Азитроміцин дуже повільно вивільняється з тканин, період напіввиведення становить близько 32-55 годин, завдяки чому його можна приймати один раз на добу. При цьому терапевтична концентрація антибіотика в тканинах зберігається ще 5-7 днів після відміни Азитроміцину, що робить короткі курси (3-5 днів) практично такими ж ефективними, як і тривалі.

Чи має антибіотик Азитроміцин протипоказання?

Згідно з інструкцією із застосування ліків Азитроміцин 500 мг, його заборонено приймати при:

 • наявності алергії на макроліди / кетоліди та/або інші компоненти лікарського засобу;
 • печінковій та/або нирковій недостатності;
 • вираженій брадикардії, аритмії, тяжкій серцевій недостатності;
 • одночасному прийомі з похідними алкалоїдів ріжків.

Що вибрати: Сумамед чи Азитроміцин?

Азитроміцин – це антибіотик, діюча речовина, яка входить до складу великої кількості лікарських засобів. Сумамед – це лікарський препарат, що містить азитроміцин. Сумамед виробляється у Хорватії. Тобто можна сказати, що Сумамед, Зиоміцин – торговельні назви, а Азитроміцин – це компонент ліків.

Який антибіотик ефективніший: Азитроміцин чи Амоксиклав, Амоксил, Аугментин?

Амоксиклав, Амоксил, Аугментин – це різні назви для лікарських засобів з ідентичним складом. Це антибіотики пеніцилінової групи, а саме – амоксицилін у поєднанні з клавулановою кислотою.

Некоректно говорити про "силу" антибіотиків, адже кожен з них діє на певних збудників. Пеніциліни показані для лікування інфекцій дихальних шляхів і м'яких тканин із типовою картиною захворювання, неускладнених форм. При цьому курс лікування довше, ніж у разі терапії макролідами. А Азитроміцин призначають при атипових формах хвороби або за наявності алергії на пеніциліни.

Чим відрізняються Макропен та Азитроміцин?

Макропен – це лікарський препарат, що містить мідекаміцин. Мідекаміцин – це макролідний антибіотик. Його особливість полягає в тому, що кількість бактерій, стійких (резистентних) до мідекаміцину, значно нижча, ніж до азитроміцину. Тому у випадках, коли Азитроміцин не є ефективним, можуть бути призначені препарати мідекаміцину, у тому числі й Макропен.

Азитроміцин-Астрафарм капс. 500 мг №3

Астрафарм ТОВ (Україна, Вишневе)

Руслан
26.03.2023

Все швидко без зайвих заморочок. Рекомендую

Азитроміцин 500 табл. в/плівк. обол. 500 мг блістер №3

Фламінго (Індія)

аноним
28.02.2023

Мои любимые антибиотики. Помогагали от разных заболеваний, но в основном пил после вирусок, когда опускалось в трахею или бронхи. Обычно достаточно 3 таблеток. Иногда 5. После них никогда не было никаких последствий типа растройства желудка. Антибиотики все вредные. Но как говорится из двух зол выбираем меншее.Их хотя бы раз в день пить.

Азитроміцин-Астрафарм капс. 500 мг №3

Астрафарм ТОВ (Україна, Вишневе)

Лариса
06.11.2022

Єдині антибіотики, які я призначаю собі сама, хоча це не зовсім правильно. Я просто відчуваю, коли застуда чи вірус вже спустилися в трахею або бронхи. Тоді йду в аптеку і купую Азитроміцин. Якщо хвороба не запущена, допомагає дуже швидко, кашель починає відхаркуватися одразу. Всього по 1 таблетці три дні і я майже в нормі. Добре переноситься, немає ніякої побочки, має широкий спектр дії. Тільки ще треба пити флуконазол, щоб не було потім кандидозу.

Азитроміцин 500 табл. в/плівк. обол. 500 мг блістер №3

Фламінго (Індія)

Лариса
13.09.2022

Очень достойный препарат. Помог при ковиде мне и при воспалённой кисте в зубе. При том очень мягкий и никаких побочных эффектов не было.

Купити Азитроміцин в інших містах

Товар додано в кошик
Переглянути кошик