Мілдронат інструкція та часті питання

Знайдено в 606 аптеках міста

Інструкція для Мілдронат:

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

 

МІЛДРОНАТ®

(MILDRONATЕ®)

 

Склад:

діюча речовина:meldonium;

1 капсула тверда містить 250 мг мельдонію дигідрату;

допоміжні речовини: крохмаль картопляний, кремнію діоксид, кальцію стеарат;

капсула (корпус та кришечка): титану діоксид (Е 171), желатин.

 

Лікарська форма. Капсули тверді.

Основні фізико-хімічні властивості: тверді желатинові капсули білого кольору. Вміст капсул — білий кристалічний порошок зі слабким запахом. Порошок гігроскопічний.

 

Фармакотерапевтична група.

Інші кардіологічні препарати. Код АТХ C01E B22.

 

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Мельдоній є попередником карнітину, структурним аналогом гамма-бутиробетаїну (ГББ), у якого один атом вуглецю заміщений атомом азоту. Його дію на організм можна пояснити двояко.

1.     Вплив на біосинтез карнітину.

Мельдоній, оборотно інгібуючи гамма-бутиробетаїнгідроксилазу, знижує біосинтез карнітину і тому перешкоджає транспортуванню довголанцюгових жирних кислот через оболонки клітин, таким чином перешкоджаючи накопиченню в клітинах сильного детергента ‒ активованих форм неокислених жирних кислот. Таким чином, попереджається ушкодження клітинних мембран.

При зменшенні концентрації карнітину в умовах ішемії затримується бета-оксидація жирних кислот та оптимізується споживання кисню у клітинах, стимулюється окислення глюкози та відновлюється транспортування аденозинтрифосфату (АТФ) від місць його біосинтезу (мітохондрії) до місць споживання (цитозоль). По суті, клітини забезпечуються поживними речовинами та киснем, а також оптимізується споживання цих речовин.

В свою чергу, при збільшенні  біосинтезу  попередника  карнітину,  тобто  ГББ,  активізується  NO-синтетаза, в результаті чого покращуються реологічні властивості крові та зменшується периферичний опір судин.

При зменшенні концентрації мельдонію біосинтез карнітину знову посилюється, і у клітинах поступово збільшується кількість жирних кислот.

Вважається, що в основі ефективності дії мельдонію лежить підвищення толерантності до клітинного навантаження (при зміні кількості жирних кислот).

2.     Функція медіатора у гіпотетичній ГББ-ергічній системі.

Висунуто гіпотезу  про те,  що в  організмі  існує  система  переносу нейрональних сигналів — ГББ-ергічна система, яка забезпечує перенесення нервового імпульсу між клітинами. Медіатором цієї системи є останній попередник карнітину — ГББ-ефір. У результаті дії ГББ-естерази медіатор віддає клітині електрон, таким чином переносячи електричний імпульс, а сам перетворюється на ГББ. Далі гідролізована форма ГББ активно транспортується в печінку, нирки та яєчники, де перетворюється в карнітин. У соматичних клітинах у відповідь на подразнення знову синтезуються нові молекули ГББ, забезпечуючи поширення сигналу.

При зменшенні концентрації карнітину стимулюється синтез ГББ, у результаті чого збільшується концентрація ефіру ГББ.

Мельдоній, як зазначено раніше, є структурним аналогом ГББ та може виконувати функції «медіатора». На противагу цьому ГББ-гідроксилаза «не впізнає» мельдоній, тому концентрація карнітину не збільшується, а зменшується. Таким чином, мельдоній як сам, замінюючи «медіатор», так і сприяючи приросту концентрації ГББ, призводить до розвитку відповідної реакції організму. В результаті зростає загальна метаболічна активність також у інших системах, наприклад, у центральній нервовій системі (ЦНС).

Вплив на ЦНС.

В експериментах на тваринах встановлені антигіпоксична дія мельдонію та дія, що сприяє мозковому кровообігу. Мельдоній оптимізує перерозподіл об’єму мозкового кровообігу на користь ішемічних осередків, підвищує міцність нейронів в умовах гіпоксії.

Мельдонію притаманна стимулювальна дія на ЦНС — підвищення рухомої активності та фізичної витривалості, стимуляція поведінкових реакцій, а також антистресорна дія — стимуляція симпатоадреналової системи, накопичення катехоламінів у головному мозку і надниркових залозах, захист внутрішніх органів від змін, спричинених стресом.

Ефективність при неврологічних захворюваннях.

Вивчено процес реабілітації пацієнтів з порушеннями неврологічного характеру (після перенесених захворювань кровоносних судин головного мозку, операцій на головному мозку, травм, перенесеного кліщового енцефаліту).

Результати перевірки терапевтичної активності мельдонію свідчать про його дозозалежну позитивну дію на фізичну витривалість і відновлення функціональної незалежності в період одужання.

При аналізі змін окремих і сумарних інтелектуальних функцій після застосування препарату встановлено позитивну дію на відновлюваний процес інтелектуальних функцій в період одужання.

Встановлено, що мельдоній покращує реконвалесцентну якість життя (головним чином за рахунок оновлення фізичної функції організму), до того ж, він сприяє усуненню психічних порушень.

Мельдонію притаманний позитивний вплив на функцію нервової системи ‒ зменшення порушень у пацієнтів з неврологічним дефіцитом у період одужання.

Покращується загальний неврологічний стан пацієнтів (зменшення пошкодження нервів головного мозку та патології рефлексів, регресія парезів, покращення координації рухів та вегетативних функцій).

Фармакокінетика.

Всмоктування

Після разового перорального застосування мельдонію в дозах 25, 50, 100, 200, 400, 800 або 150 мг максимальна концентрація у плазмі крові (Сmax) та площа під кривою час/концентрація (AUC) збільшується пропорційно до застосованої дози. Час досягнення максимальної концентрації у плазмі крові (tmax) становить 1-2 години. При повторному застосуванні доз рівноважна концентрація в плазмі досягається через 72-96 годин після застосування першої дози. Можливе накопичення мельдонію у плазмі крові. Їжа трохи затримує всмоктування мельдонію, не змінюючи показники Сmax та AUC.

Розподіл

Мельдоній із кровотоку швидко розподіляється в тканинах. Зв’язування з білками плазми збільшується залежно від часу після застосування дози. Мельдоній і його метаболіти частково проходять через плацентарний бар’єр. У дослідженнях на тваринах доведено, що мельдоній виділяється у грудне молоко.

Біотрансформація

При дослідженні метаболізму на експериментальних тваринах встановлено, що мельдоній головним чином метабілізується у печінці.

 

 

 

Виведення

У виведенні мельдонію і його метаболітів з організму має значення ренальна екскреція. Період напіввиведення мельдонію (t1/2) становить приблизно 4 години. При застосуванні повторних доз період напіввиведення відрізняється.

Особливі групи пацієнтів

Пацієнти літнього віку

Пацієнтам літнього віку з порушеннями функції печінки або нирок, у яких підвищена біодоступність, слід зменшувати дозу мельдонію.

Порушення функції нирок

Пацієнтам з порушеннями функції нирок, у яких підвищується біодоступність, слід зменшувати дозу мельдонію. Неклінічні дослідження показали, що при пероральному застосуванні тваринам мельдоній у дозах 20, 100 та 500 мг/кг малотоксичний та не впливає на діяльність нирок. Існує взаємодія ниркової реабсорбції мельдонію або його метаболітів (наприклад, 3-гідроксимельдонію) і карнітину, в результаті якої збільшується нирковий кліренс карнітину. Відсутній прямий вплив мельдонію, ГББ і комбінації мельдоній/ГББ на ренін-ангіотензин-альдостеронову систему.

Порушення функції печінки

Пацієнтам з порушеннями функції печінки, у яких підвищується біодоступність, слід зменшувати дозу мельдонію. Під час дослідження токсичності на тваринах при застосуванні мельдонію в дозі більше 100 мг/кг встановлено забарвлення печінки в жовтий колір і денатурація жирів. У гістопатологічних дослідженнях на тваринах після застосування великих доз мельдонію (400 мг/кг і 1600 мг/кг) встановлено накопичення ліпідів у клітинах печінки. Змін показників функції печінки у людей після застосування великих доз 400-800 мг не спостерігалося. Не можна виключити можливу інфільтрацію жирів у клітини печінки.

Діти

Немає даних про безпеку та ефективність застосування мельдонію дітям (віком до 18 років), тому застосування препарату цій категорії пацієнтів протипоказане.

 

Клінічні характеристики.

Показання.

У комплексній терапії у таких випадках:

-  знижена працездатність, фізичне та психоемоційне перенапруження;

-  у період одужання після цереброваскулярних порушень, травм голови та енцефаліту.

 

Протипоказання.

-          Підвищена чутливість до мельдонію та/або до будь-якої допоміжної речовини препарату;

-  підвищення внутрішньочерепного тиску (при порушенні венозного відтоку, внутрішньочерепних пухлинах);

-          тяжка печінкова та/або ниркова недостатність (немає достатніх даних про безпеку застосування);

-          діти до 18 років;

-          вагітність;

-          годування груддю.

 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Мельдоній можна застосовувати разом з нітратами пролонгованої дії та іншими антиангінальними засобами, серцевими глікозидами та діуретичними препаратами. Також його можна комбінувати з антикоагулянтами, антиагрегантами, антиаритмічними засобами та іншими препаратами, що поліпшують мікроциркуляцію.

Мельдоній може посилювати дію препаратів, що містять гліцерилтринітрат, ніфедипін, бета-адреноблокатори, інших гіпотензивних засобів і периферичних вазодилататорів.

При одночасному застосуванні мельдонію з лізиноприлом виявлена позитивна дія комбінованої терапії (вазодилатація головних артерій, покращення периферичного кровообігу та якості життя, зменшення психічного та фізичного стресу).

При застосуванні мельдонію в комбінації з оротовою кислотою для усунення пошкоджень, спричинених ішемією/реперфузією, спостерігається додатковий фармакологічний ефект.

У результаті одночасного застосування препаратів заліза і мельдонію у пацієнтів з анемією, спричиненої дефіцитом заліза, поліпшувався склад жирних кислот в еритроцитах.

Мельдоній допомагає усунути патологічні зміни серця, спричинені азидотимідином (АЗТ), і опосередковано впливає на реакції окислювального стресу, спричинені АЗТ, які призводять до дисфункції мітохондрій. Застосування мельдонію в комбінації з азидотимідином або іншими препаратами для лікування СНІДу має позитивний вплив при лікуванні набутого імунодефіциту (СНІД).
У тесті втрати рефлексу рівноваги, спричиненої етанолом, мельдоній зменшував тривалість сну. Під час судом, спричинених пентилентетразолом, встановлена виражена протисудомна дія мельдонію. У свою чергу, при застосуванні перед терапією мельдонієм альфа2-адреноблокатора йохімбіну в дозі   2 мг/кг та інгібітора синтази оксиду азоту (СОА) N-(G)-нітро-L-аргініну в дозі 10 мг/кг повністю блокується протисудомна дія мельдонію.

Передозування мельдонію може посилити кардіотоксичність, спричинену циклофосфамідом.

Дефіцит карнітину, що утворюється при застосуванні мельдонію, може посилити кардіотоксичність, спричинену іфосфамідом.

Мельдоній має захисну дію у разі кардіотоксичності, спричиненої індинавіром, і нейротоксичності, спричиненої ефавірензом.

Не застосовувати капсули мельдонію разом з іншими препаратами, що містять мельдоній, оскільки збільшується ризик виникнення побічних реакцій.

 

Особливості застосування.

Пацієнтам із порушеннями функції печінки та/або нирок легкого або середнього ступеня тяжкості в анамнезі при застосуванні препарату необхідно дотримуватися обережності (слід проводити контроль функцій печінки та/або нирок).

 

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Вагітність. Для оцінки впливу мельдонію на вагітність, розвиток ембріона/плода, пологи та післяпологовий розвиток досліджень на тваринах недостатньо. Потенційний ризик для людей невідомий, тому мельдоній у період вагітності протипоказаний.

Годування груддю. Доступні дані на тваринах свідчать про проникнення мельдонію в молоко матері. Невідомо, чи проникає мельдоній у грудне молоко людини. Не можна виключити ризик для новонароджених/немовлят, тому у період годування груддю мельдоній протипоказаний.

 

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Досліджень для оцінки впливу на здатність керувати транспортом та обслуговувати механізми не проводили.

 

Спосіб застосування та дози.

Для застосування внутрішньо. Капсули ковтають, запиваючи водою. Препарат застосовують незалежно від прийому їжі.  У зв’язку з можливим збуджувальним ефектом препарат рекомендується застосовувати в першій половині дня.

Дорослі

Доза становить 500 мг на добу (2 капсули по 250 мг). Добову дозу можна застосовувати всю одразу або розділити на дві разові дози. Максимальна добова доза становить 500 мг.

Тривалість курсу лікування становить 4-6 тижнів. Курс лікування можна повторити 2-3 рази на рік.

Пацієнти літнього віку

Для пацієнтів літнього віку з порушеннями функцій печінки та/абонирок може виникнути необхідність у зменшенні дози мельдонію.

Пацієнти з порушеннями функцій нирок

Оскільки препарат виводиться з організму нирками, пацієнтам з порушеннями функції нирок від легкого до середнього ступеня тяжкості слід застосовувати меншу дозу мельдонію.

 

Пацієнти з порушеннями функцій печінки

Пацієнтам з порушеннями функцій печінки від легкого до середнього ступеня тяжкості слід застосовувати меншу дозу мельдонію.


Діти.
Відсутні дані про безпеку та ефективність застосування мельдонію дітям (віком до 18 років), тому застосування мельдонію цій категорії пацієнтів протипоказане.

 

Передозування. 

Не повідомлялося про випадки передозування мельдонію. Препарат малотоксичний та не спричиняє загрозливих побічних ефектів.

При зниженому артеріальному тиску можливі головні болі, запаморочення, тахікардія, загальна слабкість. Лікування симптоматичне.

У разі тяжкого передозування необхідно контролювати функції печінки та нирок.

Гемодіаліз не має суттєвого значення при передозуванні мельдонію у зв’язку з вираженим зв’язуванням з білками крові.

 

Побічні реакції.

Мельдоній зазвичай переноситься добре.

Побічні ефекти класифіковано за системами органів та частотою виникнення згідно з MedDRA: часто (≥1/100 до <1/10), рідко (≥1/10000 до <1/1000).

Побічні ефекти, які спостерігалися в клінічних дослідженнях та у постреєстраційний період:

 

З боку імунної системи

Часто

Рідко

 

Алергічні реакції*

Підвищена чутливість, включаючи алергічний дерматит, кропив’янка, ангіоневротичний набряк, анафілактичні реакції до шоку

З боку психіки

Рідко

Збудження, почуття страху, нав’язливі думки, порушення сну

З боку нервової системи

Часто

Рідко

Головні болі *
Парестезії, тремор, гіпестезія, шум у вухах, вертиго, запаморочення, порушення ходи, переднепритомний стан, непритомність

З боку серця

Рідко

Зміна ритму серця, серцебиття, тахікардія/синусова тахікардія, фібриляція передсердь, аритмія, відчуття дискомфорту в грудях/болі у грудях

З боку кровоносної системи

Рідко

Підвищення /зниження артеріального тиску, гіпертензивний криз, гіперемія, блідість шкірних покривів

З боку органів дихання, грудної клітки та середостіння

Часто

Рідко

Інфекції дихальних шляхів

Запалення у горлі, кашель, диспное, апное

З боку шлунково-кишкового тракту

Часто

Рідко

Диспепсія *
Дисгевзія (металевий смак у роті), втрата апетиту, нудота, блювання, метеоризм, діарея, болі в животі, сухість у роті або гіперсалівація

З боку шкіри та підшкірної тканини

Рідко

Висипання, загальні/макульозні/папульозні висипання, свербіж

З боку скелетно-м’язової системи

Рідко

Болі у спині, м'язова слабкість, м'язові спазми

З боку нирок та сечовивідної системи

Рідко

Полакіурія

Загальні порушення і реакції у місці введення

Рідко

Загальна слабкість, озноб, астенія, набряк, набряк обличчя, набряк ніг, відчуття жару, відчуття холоду, холодний піт

Дослідження

Часто

Рідко

Дисліпідемія, підвищення рівня С-реактивного білка

Відхилення в електрокардіограмі (ЕКГ), прискорення роботи серця, еозинофілія *

* Побічні ефекти, які спостерігалися у раніше проведених неконтрольованих клінічних випробуваннях.

 

Термін придатності. 4 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

 

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25 °C.

Зберігати в оригінальній упаковці для захисту від вологи.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

 

Упаковка.

По 10 капсул  у блістері; по 2 або 4 блістери в пачці з картону.

 

Категорія відпуску.

Без рецепта.

 

Виробник.

АТ «Гріндекс», Латвія.

 

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Вул. Крустпілс, 53, Рига, LV-1057, Латвія.

 

Заявник.

АТ «Гріндекс».

 

Місцезнаходження заявника.

Вул. Крустпілс, 53, Рига, LV-1057, Латвія.

Тел./факс: +371 67083205 / +371  67083505

Електронна пошта: [email protected]

Запитання та відповіді: Мілдронат

Інформація в розділі Питання та відповіді створена командою Liki24.com і заснована на офіційній інструкції виробника

Перевірено фахівцем: 29 січня 2023
Семака Ганна
Лікар-ендокрінолог/дерматолог

Мілдронат — це метаболічний лікарський засіб з кардіопротекторною дією. Діюча речовина Мілдронату — мельдоній. Препарат виробляють у таблетках (Мілдронат gx) по 500 мг, капсулах по 250, 500 мг та у вигляді розчину для ін'єкцій, 0,5 г/мл, в ампулах по 5 мл.

Які показання до призначення Мілдронату?

Відповідно до інструкції із застосування, Мілдронат корисний при захворюваннях серця та судинної системи (стабільна стенокардія навантаження, хронічна серцева недостатність, кардіоміопатія, функціональні порушення діяльності серця та судинної системи). Ліки Мілдронат використовують у комплексній терапії гострих та хронічних ішемічних порушень мозкового кровообігу. Показанням до застосування Мілдронату є знижена працездатність, фізична та психоемоційна перенапруга. Його призначають у період одужання після цереброваскулярних порушень, травм голови та енцефаліту.

Навіщо призначають Мілдронат?

Мілдронат ще називають ліками від старості, вважається, що він захищає клітини серця від ішемії та посилених навантажень. Мілдронат покращує життя пацієнтів із хворобами серця, знижує необхідність у нітрогліцерині. Мілдронат широко застосовують у спорті — він збільшує витривалість під час фізичних навантажень. Зауважимо, що Мілдронат заборонено для спортсменів, які беруть участь у змаганнях, бо його визнано допінгом.

У чому відмінність Мілдроната gx?

Мілдронат gx — це інноваційна форма діючої речовини — мельдонію фосфат. Вона має свої особливості: швидко всмоктується із шлунково-кишкового тракту, біодоступність її становить близько 78%, максимальна концентрація досягається вже через 1-2 години після прийому, добову дозу 1000 мг можна застосовувати одноразово. Мілдронат gx метаболізується в організмі з утворенням двох основних метаболітів, що виводяться нирками.

Які протипоказання до застосування Мілдронату?

Препарат не використовують при підвищеній чутливості до мельдонію та/або до будь-якої допоміжної речовини препарату. Мілдронат протипоказаний при підвищенні внутрішньочерепного тиску (при порушенні венозного відтоку, внутрішньочерепних пухлинах). Застосування Мілдронату заборонено при важкій печінковій та/або нирковій недостатності.

Як приймати Мілдронат для профілактики?

Таблетки або капсули Мілдронату приймають внутрішньо, нема різниці до їди чи після. Ліки проковтують повністю, запиваючи водою. Мілдронат може мати незначний збуджуючий ефект, тому рекомендується приймати ліки в першій половині дня. З метою профілактики Мілдронат приймають по 500 мг на добу. Тривалість курсу лікування становить 4-6 тижнів. Його можна повторювати 2-3 рази на рік.

Як пити Мілдронат?

З лікувальною метою при захворюваннях серця та кровоносної системи, порушеннях мозкового кровообігу Мілдронат приймають по 500-1000 мг на добу. Добову дозу Мілдронату можна пити за один раз або розділяти на два прийоми. Таблетки або капсули приймають внутрішньо незалежно від їди. Ліки Мілдронат рекомендують приймати у першій половині дня у зв'язку з легкою збуджуючою дією. Тривалість курсу лікування становить 4-6 тижнів, періодичність 2-3 рази на рік.

Як колоти Мілдронат — внутрішньом'язово чи внутрішньовенно?

Розчин для ін'єкцій Мілдронат призначений для внутрішньовенного введення. Застосування Мілдронату не передбачає спеціального приготування перед введенням. У зв'язку з можливим стимулюючим ефектом препарат рекомендують застосовувати у першій половині дня. Доза Мілдронату — 500-1000 мг (5-10 мл) у вену, її вводять за один раз або ділять на два прийоми.

Чи дозволено Мілдронат вагітним?

Мілдронат протипоказаний при вагітності, оскільки його вплив на розвиток плоду, вагітності та перебіг пологів не вивчався. Але у відгуках багато хто пише, що в стаціонарі їм виписували Мілдронат при вагітності для поліпшення кровообігу між плацентою і плодом.

Які побічні ефекти можливі на тлі застосування Мілдронату?

Як правило, Мілдронат не викликає побічних дій. Однак у сприйнятливих пацієнтів, а також у випадках перевищення дози, що рекомендується, можливе виникнення небажаних реакцій. Найчастішими побічками від Мілдронату вважаються головний біль, алергічні реакції (почервоніння шкіри, висипання, свербіж, припухлість), диспепсичні явища.

Чи сумісний Мілдронат з алкоголем?

Лікування Мілдронатом та прийом алкоголю не сумісні. Спиртне пригнічує роботу нервової системи та міокарду, тому воно протипоказане при захворюваннях серця та головного мозку. Крім цього, взаємодія Мілдронату та алкоголю може спричинити небажані реакції, такі як алергія, тахікардія.

Чи ефективний Мілдронат при алкогольній інтоксикації?

На просторах інтернету можна зустріти інформацію про застосування Мілдронату при алкоголізмі та похміллі. В інструкції із застосування Мілдронату нема інформації про такий варіант застосування, тому не рекомендуємо займатися самолікуванням.

Що краще: Мілдронат чи Метамакс?

Мілдронат та Метамакс — це препарати-аналоги, вони містять ідентичну діючу речовину в тій же концентрації, збігаються і лікарські форми. Мілдронат виробляють у компанії Grindeks (Латвія), а Метамакс — це український препарат, компанія Дарниця. Ціни на Мілдронат та Метамакс суттєво не відрізняються.

Що краще: Мілдронат чи Ріпронат?

Мілдронат і Ріпронат — це препарати-аналоги, вони містять ідентичну діючу речовину в тій же концентрації, збігаються і лікарські форми. Мілдронат виробляють у компанії Grindeks (Латвія), а Ріпронат — у компанії Rompharm Company (Румунія). Ціни на Мілдронат та Ріпронат суттєво не відрізняються.

Що краще: Мілдронат чи Тризипін?

Мілдронат та Тризипін — це препарати з однаковим складом та дією. Єдина відмінність — Тризипін доступний у таблетках пролонгованої дії по 750 та 1000 мг діючої речовини. Така лікарська форма забезпечує рівномірне вивільнення діючої речовини протягом 12-16 годин, дозволяє приймати ліки 1 раз на день або через день. Крім цього, Мілдронат виготовляють у компанії Grindeks (Латвія), а Тризипін – у компанії Мікрохім, Україна.

Мілдронат р-н д/ін. 0,5 г/5 мл амп. 5 мл, контурн. чарунк. уп. №10

Санітас (Литва, Каунас)

Виолетта
25.01.2023

Качественная помощь сердечникам. Неудобство - колоть в вену, нужен специалист.

Мілдронат капс. тверд. 500 мг блістер, в пачці №60

Гріндекс (Латвія)

діма
09.11.2022

дякую за відправку, все добре, отримав швидко

Мілдронат капс. тверд. 500 мг блістер, в пачці №60

Гріндекс (Латвія)

Кира
27.01.2020

Страдаю гипертонической болезнью. Принимаю от давления, но усталость разбитость не проходит. Врач посоветовал поприниматьь милдронат. Спустя месяц приема мне стало намного лучше. Даже дозу от давления немного снизили. Энергии прибавилось. Посмотрим, что будет дальше.

Купити Мілдронат в інших містах