EU delivery

Выберите город

Выберите страну

  • Франция
  • Румыния
  • Украина
  • Германия
  • Италия
  • Австрия

Алоэ экстракт жидкий-дарница д/ин. 1 мл ампулы №10

Код товара: 5599
Алоэ экстракт жидкий-дарница д/ин. 1 мл ампулы №10

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

 

Алое екстракт рідкий-Дарниця

(Aloe extract liquid-Darnitsa)

 

 

Склад:

діюча речовина:aloes extractum siccum;

1 мл екстракту містить алое екстракту сухого (aloes extractum siccum) у перерахуванні на 100 % вміст солей кальцію та магнію органічних кислот у сухій речовині - 2,25 мг;

допоміжні речовини: натрію хлорид, вода для ін'єкцій.

 

Лікарська форма. Екстракт рідкий для ін'єкцій.

Основні фізико-хімічні властивості: рідина від світло-жовтого до коричнювато-жовтого кольору, зі слабким специфічним запахом. У препараті допускається наявність зависі, яка при зберіганні випадає в осад, який при струшуванні ампул утворює рівномірну завись.

 

Фармакотерапевтична група. Засоби, що впливають на систему травлення та метаболічні процеси. Код АТХ А16А Х.

 

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Біогенний стимулятор. Чинить адаптогенну та загальнотонізуючу дії. Поліпшує клітинний метаболізм, трофіку та регенерацію тканин, підвищує загальну неспецифічну резистентність організму та стійкість слизових оболонок до дії ушкоджувальних агентів. Стимулює захисні функції гранулоцитів, підвищує апетит. Підвищує енергетичні запаси у сперматозоїдах та посилює їхню рухливість.

Фармакокінетика.

Не вивчалася.

 

Клінічні характеристики.

Показання.

Прогресуюча короткозорість, міопічний хоріоретиніт, блефарит, кон'юнктивіт, кератит, ірит, помутніння склоподібного тіла, а також виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки (у складі комплексної терапії).

 

Протипоказання.

Підвищена чутливість до лікарського засобу. Тяжкі серцево-судинні захворювання, артеріальна гіпертензія, гострі шлунково-кишкові розлади (у тому числі діарея), порушення прохідності кишечнику, хвороба Крона, виразковий коліт, апендицит, біль у животі нез'ясованого ґенезу, геморой, порушення функції печінки/нирок, ускладнені форми нефрозо-нефриту, дифузний гломерулонефрит, цистит, метрорагія, кровохаркання, холелітіаз.

 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Підсилює дію засобів, які стимулюють гемопоез, і препаратів заліза. При одночасному застосуванні екстракту алое та тіазидних діуретиків, петльових діуретиків, препаратів солодки, кортикостероїдів підвищується ризик розвитку дефіциту калію.

 

Особливості застосування.

Для запобігання болючості можна попередньо у місце передбачуваної ін'єкції ввести 0,5 мл 2 % новокаїну.

 

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Лікарський засіб не застосовувати, оскільки механізм його дії (як біогенного стимулятора) вивчений недостатньо.

 

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не досліджувалась.

 

Спосіб застосування та дози.

При наявності осаду ампулу перед розкриттям слід струсити до утворення рівномірної суспензії.

Алое екстракт вводити підшкірно щодня: дорослим - по 1 мл (максимальна добова доза - 3-4 мл); дітям віком від 3 до 5 років - по 0,2-0,3 мл, віком від 5 років - по 0,5 мл. Курс лікування - 30-50 ін'єкцій. Повторні курси проводити після 2 або 3 місяців перерви.

 

Діти.

Застосовувати дітям віком від 3 років.

 

Передозування.

Про випадки передозування лікарським засобом не повідомлялося. Можливе посилення побічних реакцій.

 

Побічні реакції.

З боку шлунково-кишкового тракту: відчуття першіння, диспепсія, біль у животі.

З боку серцево-судинної системи: підвищення артеріального тиску.

З боку імунної системи: алергічні реакції, включаючи: гіперемію, свербіж, висипання, кропив'янку.

Загальні розлади та реакції у місці введення: запаморочення, відчуття припливу крові до органів малого таза, посилення менструальних кровотеч, відчуття печіння, гіпертермія, зміни у місці введення, включаючи гіперемію, свербіж.

 

Термін придатності.3 роки.

 

Умови зберігання.

Зберігати у недоступному для дітей місці в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати.

 

Несумісність.

Лікарський засіб не можна змішувати з іншими лікарськими засобами.

 

Упаковка.

По 1 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці.

 

Категорія відпуску. За рецептом.

 

Виробник.ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».

 

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Україна, 02093, м. Київ, вул. Бориспiльська, 13.

 

 


 

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

 

Алоэ экстракт жидкий-Дарница

(Aloe extract liquid-Darnitsa)

 

 

Состав:

действующее вещество: aloes extractum siccum;

1 мл экстракта содержит алоэ экстракта сухого (aloes extractum siccum) в пересчете на 100 % содержание солей кальция и магния органических кислот в сухом веществе - 2,25 мг;

вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода для инъекций.

 

Лекарственная форма.Экстракт жидкий для инъекций.

Основные физико-химические свойства: жидкость от светло-желтого до коричневато-желтого цвета, со слабым специфическим запахом. В препарате допускается наличие взвеси, при хранении выпадающей в осадок, который при встряхивании ампул образует равномерную взвесь.

 

Фармакотерапевтическая группа. Средства, влияющие на систему пищеварения и метаболические процессы. Код АТХА16А Х.

 

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика.

Биогенный стимулятор. Оказывает адаптогенное и общетонизирующее действие. Улучшает клеточный метаболизм, трофику и регенерацию тканей, повышает общую неспецифическую резистентность организма и устойчивость слизистых оболочек к действию повреждающих агентов. Стимулирует защитные функции гранулоцитов, возбуждает аппетит. Повышает энергетические запасы в сперматозоидах и усиливает их подвижность.

Фармакокинетика.

Не изучалась.

 

Клинические характеристики.

Показания.

Прогрессирующая близорукость, миопический хориоретинит, блефарит, конъюнктивит, кератит, ирит, помутнения стекловидного тела, а также язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в составе комплексной терапии).

 

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к лекарственному средству. Тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертензия, острые желудочно-кишечные расстройства (в том числе диарея), нарушения проходимости кишечника, болезнь Крона, язвенный колит, аппендицит, боль в животе неясного генеза, геморрой, нарушения функции печени/почек, осложненные формы нефрозо-нефрита, диффузный гломерулонефрит, цистит, метроррагия, кровохарканье, холелитиаз.

 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Усиливает действие средств, стимулирующих гемопоэз и препаратов железа. При одновременном применении экстракта алоэ и тиазидных диуретиков, петлевых диуретиков, препаратов солодки, кортикостероидов повышается риск развития дефицита калия.

 

Особенности применения.

Для предотвращения болезненности можно предварительно в место предполагаемой инъекции ввести 0,5 мл 2 % новокаина.

 

Применение в период беременности или кормления грудью.

Лекарственное средство не применять, поскольку механизм его действия (как биогенного стимулятора) изучен недостаточно.

 

Способность влиять на скорость реакций при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Не исследовалась.

 

Способ применения и дозы.

При наличии осадка ампулу перед раскрытием следует струсить до образования равномерной суспензии.

Алоэ экстракт вводить подкожно ежедневно: взрослым - по 1 мл (максимальная суточная доза - 3-4 мл), детям с 3 до 5 лет - по 0,2-0,3 мл, с 5 лет - по 0,5 мл. Курс лечения -              30-50 инъекций. Повторные курсы проводить после 2 или 3 месяцев перерыва.

 

Дети.

Применять детям с 3 лет.

 

Передозировка.

О случаях передозировки лекарственным средством не сообщалось. Возможно усиление побочных эффектов.

 

Побочные реакции.

Со стороны желудочно-кишечного тракта: ощущение першения, диспепсия, боль в животе.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: повышение артериального давления.

Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая: гиперемиию, зуд, высыпания, крапивницу.

Общие нарушения и реакции в месте введения: головокружение,ощущение прилива крови к органам малого таза, усиление менструальных кровотечений, ощущение жжения, гипертермия, изменения в месте введения, включая гиперемию, зуд.

 

Срок годности.3 года.

 

Условия хранения.

Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.

 

Несовместимость.

Лекарственное средство нельзя смешивать с другими лекарственными средствами.

 

 

Упаковка.

По 1 мл в ампуле; по 5 ампул в контурной ячейковой упаковке; по 2 контурные ячейковые упаковки в пачке.

 

Категория отпуска. По рецепту.

 

Производитель.ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница».

 

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.

Украина, 02093, г. Киев, ул. Бориспольская, 13.

 

Товар добавлен в корзину
Посмотреть корзину