Выберите город

Выберите страну

  • Румыния
  • Италия
  • Украина

Бальзамический линимент (по вишневскому) линимент туба 40 г, в пачке, Лубныфарм

Код товара: 20275
Бальзамический линимент (по вишневскому) линимент туба 40 г, в пачке, Лубныфарм
Бальзамический линимент (по вишневскому) линимент туба 40 г, в пачке, Лубныфарм

IНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

 

БАЛЬЗАМІЧНИЙ ЛІНІМЕНТ

(за Вишневським)

 

 

Склад:

діючі речовини:1 г лініменту містить ксероформу 30 мг, дьогтю березового 30 мг;

допоміжні речовини: кремнію діоксид колоїдний безводний, олія рицинова.

 

Лікарська форма. Лінімент.

Основні фізико-хімічні властивості: однорідна маса від світло-жовтого до бурого кольору, з сіруватим або зеленуватим відтінком, зі специфічним запахом.

 

Фармакотерапевтична група.

Антисептичні та дезинфікуючі засоби. Код АТХ D08A X.

 

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Бальзамічний лінімент за Вишневським чинить дезинфікуючу, протизапальну, слабку подразнювальну дію на рецептори тканин завдяки компонентам, що входять до його складу. Препарат сприяє прискоренню процесу загоєння ран, нормалізуючи кровопостачання тканин.

 

Клінічні характеристики.

Показання.

Абсцеси, фурункули, пролежні, лімфаденіти, лімфангіти, опіки, відмороження, трофічні виразки.

 

Протипоказання.

Підвищена чутливість до фенолу та його похідних; підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

При одночасному застосуванні на тих же ділянках шкіри з іншими препаратами для зовнішнього застосування можуть створюватися нові сполуки з непередбачуваним ефектом.

 

Особливості застосування.

Перед початком лікування слід порадитися з лікарем.

Лінімент призначений тільки для зовнішнього застосування. Перед накладанням пов’язки рану слід очистити від некротичних тканин, розкрити пухирі, промити антисептичним розчином.

Не слід допускати потрапляння лініменту на слизові оболонки. Руки після нанесення засобу слід ретельно вимити для запобігання потрапляння залишків мазі в очі, ніс, рот. У разі потрапляння − промити великою кількістю води.

Дьоготь березовий, що входить до складу бальзамічного лініменту, здатний підвищувати чутливість до сонячного світла, тому влітку слід уникати перебування на сонці під час лікування препаратом.

Якщо ознаки захворювання не почнуть зникати або, навпаки, стан здоров’я погіршиться, або виникнуть будь-які небажані явища, необхідно призупинити застосування препарату та звернутися за консультацією до лікаря щодо подальшого лікування.

 

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Оскільки безпеку застосування препарату у період вагітності або годування груддю не вивчали, призначати його слід з урахуванням співвідношення ризик/користь.

 

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Немає інформації щодо впливу препарату на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

 

Спосіб застосування та дози.

Дорослим лінімент застосовувати зовнішньо за призначенням лікаря. Наносити 2-3 рази на добу тонким шаром на уражені ділянки шкіри або накладати пов’язку у 5-6 шарів марлі, просякнутої препаратом. Пов’язку фіксувати, змінювати 1 раз на 2-3 дні.

Перев’язки проводити до повного очищення інфікованої ділянки шкіри.

Тривалість курсу лікування − від 6 до 20 днів.

 

Діти.

Безпека та клінічна ефективність застосування препарату цій віковій категорії не вивчалися.

 

Передозування.

Можливі прояви місцевої алергічної реакції (у т.ч. висипання, свербіж), що потребує проведення протиалергічної терапії.

 

Побічні реакції.

При тривалому застосуванні можливі прояви місцевої алергічної реакції (у т.ч. гіперемія, свербіж, шкірні висипання, кропив’янка, набряки), що потребує проведення протиалергічної терапії. Можливі реакції фотосенсибілізації.

У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та обов’язково проконсультуватися з лікарем щодо подальшого лікування.

 

Термін придатності . 5 років.

 

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С .

Зберігати в недоступному для дітей місці.

 

Упаковка.

40 г у банках, 40 г у тубах, 40 г у тубах № 1.

 

Категорія відпуску.

Без рецепта.

 

Виробник.

АТ «Лубнифарм».

 

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

Україна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни,  вул. Барвінкова, 16.

 


 

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

 

БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ ЛИНИМЕНТ

(по Вишневскому)

 

Состав:

действующие вещества:1 г линимента содержит ксероформа 30 мг, дегтя березового 30 мг;

вспомогательные вещества: кремния диоксид коллоидный безводный, масло касторовое.

 

Лекарственная форма. Линимент.

Основные физико- химические свойства: однородная масса от светло-желтого до бурого цвета, с сероватым или зеленоватым оттенком, со специфическим запахом.

 

Фармакотерапевтическая группа.

Антисептические и дезинфицирующие средства. Код АТХ D08A X.

 

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика.

Бальзамический линимент по Вишневскому оказывает дезинфицирующее, противовоспалительное, слабое раздражающее действие на рецепторы тканей благодаря входящим в его состав компонентам. Препарат способствует ускорению процесса заживления ран, нормализуя кровоснабжение тканей.

 

Клинические характеристики.

Показания.

Абсцессы, фурункулы, пролежни, лимфадениты, лимфангиты, ожоги, обморожения, трофические язвы.

 

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к фенолу и его производным; повышенная чувствительность к любому компоненту препарата.

 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

При одновременном применении на тех же участках кожи с другими препаратами для наружного применения могут создаваться новые соединения с непредсказуемым эффектом.

 

Особенности применения.

Перед началом применения следует посоветоваться с врачом.

Линимент предназначен только для наружного применения. Перед наложением повязки рану следует очистить от некротических тканей, раскрыть пузыри, промыть антисептическим раствором.

Не следует допускать попадания линимента на слизистые оболочки. Руки после нанесения средства следует тщательно вымыть для предотвращения попадания остатков мази в глаза, нос, рот. В случае попадания − промыть большим количеством воды.

Деготь березовый, входящий в состав бальзамического линимента, способен повышать чувствительность к солнечному свету, поэтому летом следует избегать пребывания на солнце в период лечения препаратом.

Если признаки заболевания не начнут исчезать или, наоборот, состояние здоровья ухудшится, или появятся какие-либо нежелательные явления, необходимо приостановить применение препарата и обратиться за консультацией к врачу относительно дальнейшего лечения.

 

Применение в период беременности или кормления грудью.

Поскольку безопасность применения препарата в период беременности или кормления грудью не изучали, назначать его следует с учетом соотношения польза/риск.

 

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Нет информации касательно влияния препарата на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

 

Способ применения и дозы.

Взрослым линимент применять наружно по назначению врача. Наносить 2-3 раза в сутки тонким слоем на пораженные участки кожи или накладывать повязку в 5-6 слоев марли, пропитанную препаратом. Повязку фиксировать, менять 1 раз в 2-3 дня.

Перевязки проводить до полного очищения инфицированного участка кожи.

Длительность курса лечения − от 6 до 20 дней.

 

Дети.

Безопасность и клиническую эффективность применения препарата этой возрастной категории не изучали.

 

Передозировка.

Возможны проявления местной аллергической реакции (в т.ч. высыпание, зуд), которая требует проведения противоаллергической терапии.

 

Побочные реакции.

При длительном применении возможно появление местной аллергической реакции (в т. ч. гиперемия, зуд, кожные высыпания, крапивница, отеки), требующее проведения противоаллергической терапии. Возможны реакции фотосенсибилизации.

В случае возникновения каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно проконсультироваться с врачом относительно дальнейшего лечения.

 

Срок годности . 5 лет.

 

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

 

Упаковка.

40 г в банках, 40 г в тубах, 40 г в тубах № 1.

 

Категория отпуска. Без рецепта.

 

Производитель.

АО «Лубныфарм».

 

Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности.

Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Барвинкова, 16.

Товар добавлен в корзину
Посмотреть корзину