EU delivery

Виберіть Ваше місто

Виберіть країну

  • Румунія
  • Італія
  • Україна

Тахокомб пластина в/о 9,5х4,8 см коробка картон.

Код товару: 10783
Тахокомб пластина в/о 9,5х4,8 см коробка картон.

 

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу  

 

ТАХОКОМБ

(TachoComb®)

 

Склад:

діюча речовина:тромбін людини, фібриноген людини;

1 см2 матриці містить 2,0 МО тромбіну людини та 5,5 мг фібриногену людини; 

допоміжні речовини:колаген (із сухожилля коня), рибофлавін Е 101.

 

Лікарська форма.  Матриця для склеювання тканин.

Основні фізико-хімічні властивості:пластина білого кольору з жовтим покриттям з одного боку.

 

Фармакотерапевтична група.Гемостатичні засоби для місцевого застосування.

Код АТХ В02В С30.

 

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

ТАХОКОМБ містить фібриноген і тромбін у вигляді сухого покриття на поверхні колагенової матриці. При контакті з фізіологічними рідинами, такими як кров, лімфа або фізіологічний розчин, компоненти покриття розчиняються і частково дифундують у поверхню рани. Після цього відбувається реакція фібриноген-тромбін, що ініціює останню фазу фізіологічного згортання крові. Фібриноген перетворюється на мономери фібрину, які спонтанно полімеризуються у фібриновий згусток, який щільно утримує колагенову пластину на поверхні рани. Потім фібрин утворює поперечні зв’язки з ендогенним фактором XIII, створюючи міцну, механічно стабільну сітку з високими адгезивними властивостями, що таким чином також забезпечує герметизацію.

Клінічні дослідження, результати яких демонструють наявність гемостазу, проводилися загалом із залученням 240 пацієнтів (119 пацієнтам застосовували ТАХОКОМБ, 121 - аргоноплазмовий коагулятор), які перенесли часткову резекцію печінки, і 185 пацієнтів (92 пацієнтам застосовували ТАХОКОМБ, 93 пацієнтам - стандартне хірургічне лікування), у яких проводилася хірургічна резекція поверхневої пухлини нирок. В ході ще одного контрольованого дослідження за участю 119 пацієнтів (62 пацієнтам застосовували ТАХОКОМБ, 57 пацієнтам - гемостатичну пластину) було продемонстровано герметизацію тканин, наявність гемостазу і підтримку швів у пацієнтів, у яких проводилося серцево-судинне хірургічне втручання. Герметизацію тканин при проведенні хірургічного втручання на легенях досліджували в ході двох контрольованих досліджень у пацієнтів, які перенесли операцію на легенях. У першому контрольованому клінічному дослідженні з оцінки герметизації тканин при хірургічному втручанні на легенях не вдалося задокументувати перевагу препарату над стандартним лікуванням, що оцінювалося за витоком повітря, в зв’язку з включенням великої групи пацієнтів (53%) без витоку повітря. Проте в другому дослідженні, в якому оцінювалася герметизація тканин у 299 пацієнтів (149 пацієнтам застосовували ТАХОКОМБ, 150 пацієнтам - стандартне хірургічне лікування), і в якому відмічався інтраопераційний витік повітря, було продемонстровано перевагу препарату ТАХОКОМБ порівняно зі стандартним лікуванням.

Ефективність препарату ТАХОКОМБ як додаткового засобу при зашиванні твердої мозкової оболонки хірургічною ниткою була випробувана в рандомізованому контрольованому дослідженні у 726 пацієнтів (362 пацієнти були рандомізовані в групу препарату ТАХОКОМБ, 364 пацієнти - в контрольну групу), яким проводили хірургічне втручання на основі черепа. Ефективність визначали після операції з реєстрацією підтвердженого протікання цереброспінальної рідини або розвитку псевдоменінгоцеле, або неефективності під час хірургічного втручання. В цьому випробуванні перевага застосування досліджуваного препарату над чинною практикою (що включає використання шовного матеріалу, пластику твердої мозкової оболонки та застосування фібрину, полімерних герметизуючих засобів або їхньої комбінації) не могла бути підтверджена. Кількість пацієнтів, у яких була відзначена ефективність, становила 25 (6,9%) та 30 (8,2%) в групі, застосування препарату ТАХОКОМБ та в групі, в якій застосовувалась чинна практика, відповідно, що свідчить про відношення шансів на рівні 0,82 (95% ДІ: 0,47; 1,43). Однак результати оцінки відношення шансів при 95% довірчих інтервалах свідчать про те, що ефективність застосування препарату ТАХОКОМБ є подібною до ефективності чинної практики. В цьому дослідженні оцінювали дві техніки застосування препарату ТАХОКОМБ: нанесення препарату ТАХОКОМБ на зовнішню сторону твердої мозкової оболонки та нанесення препарату ТАХОКОМБ на обидві сторони твердої мозкової оболонки. Результати не підтвердили перевагу другого методу. При застосуванні препарату ТАХОКОМБ як додаткового засобу для закриття твердої мозкової оболонки при нейрохірургічних втручаннях було відзначеного його добру переносимість та безпечність.

Фармакокінетика.

Препарат ТАХОКОМБ призначений лише для місцевого застосування на уражену ділянку. Протипоказано застосовувати препарат внутрішньосудинно. У зв’язку з цим не проводилися дослідження фармакокінетики препарату при внутрішньосудинному застосуванні людині.

Фібринові герметики/гемостатичні засоби метаболізуються так само, як і ендогенний фібрин, за рахунок процесів фібринолізу і фагоцитозу.

Результати досліджень на тваринах свідчать про те, що ТАХОКОМБ після застосування на поверхню рани біодеградує з невеликою кількістю залишків через 13 тижнів. Повний розпад препарату спостерігався у деяких тварин через 12 місяців після його застосування на ранову поверхню печінки, тоді як у інших тварин все ще спостерігалася наявність невеликої кількості залишків. Розпад пов’язаний з інфільтрацією гранулоцитами і утворенням резорбтивної грануляційної тканини з інкапсуляцією деградованих залишків препарату ТАХОКОМБ. Під час досліджень на тваринах не відмічалося жодних ознак місцевої непереносимості препарату.

В результаті отриманого досвіду застосування препарату людині були виявлені поодинокі випадки, коли відмічалися залишки препарату без будь-яких ознак функціональних порушень.

 

Клінічні характеристики.

Показання.

Препарат застосовують як підтримуючу терапію дорослим пацієнтам для покращення гемостазу і склеювання тканин при хірургічних втручаннях, для закріплення хірургічних швів у судинній хірургії у випадках, коли стандартні техніки є  недостатніми, та для закріплення швів твердої мозкової оболонки з метою запобігання післяопераційному протіканню цереброспінальної рідини після нейрохірургічного втручання.

 

Протипоказання.  Не  застосовувати внутрішньосудинно.

Гіперчутливість до компонентів матриці.

 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. 

Офіційні дослідження взаємодії препарату з іншими лікарськими засобами не проводилися.

Подібно до порівнюваних лікарських засобів або розчинів тромбіну, препарат ТАХОКОМБ може бути денатурований під дією розчинів, що містять спирт, йод або важкі метали (наприклад, розчинів антисептиків). Такі речовини необхідно видаляти в максимально можливій мірі перед застосуванням препарату.

 

Особливості застосування.

Тільки для локального аплікаційного застосування в хірургії. Не застосовувати внутрішньосудинно.

При внутрішньосудинному застосуванні препарату можуть розвиватися тромбоемболічні ускладнення, що становлять загрозу для життя.

Специфічних даних щодо застосування препарату при накладанні анастомозів шлунково-кишкового тракту не було отримано.

Невідомо, чи нещодавно проведена променева терапія впливає на ефективність препарату ТАХОКОМБ, якщо його застосовують для закріплення швів твердої мозкової оболонки.

Як і при застосуванні будь-яких препаратів, що містять білок, при застосуванні препарату ТАХОКОМБ можливий розвиток реакцій гіперчутливості алергічного типу. Ознаки реакцій гіперчутливості: висип, генералізована кропив’янка, відчуття стиснення у грудній клітці, стридор, артеріальна гіпотензія, анафілаксія. У разі виникнення даних симптомів слід негайно припинити застосування препарату.

З метою запобігання утворенню спайок тканин на небажаних ділянках перед застосуванням препарату ТАХОКОМБ слід переконатися в тому, що тканини поза межами бажаної ділянки застосування препарату належним чином очищені (див. розділ «Спосіб застосування та дози»). Повідомлялося про випадки утворення спайок в тканинах шлунково-кишкового тракту при застосуванні в абдомінальній хірургії у разі проведення хірургічного втручання в безпосередній близькості від кишечника, що призводило до обструкції шлунково-кишкового тракту.

Слід дотримуватись діючих медичних стандартів лікування у разі виникнення анафілактичного шоку.

Стандартні заходи для запобігання розвитку інфекцій в результаті застосування лікарських засобів, отриманих з крові або плазми крові людини, включають в себе відбір донорів, скринінг крові окремих донорів і пулів плазми крові для виявлення специфічних маркерів інфекції та включення у виробничий процес ефективних заходів з інактивації/видалення вірусів. Незважаючи на це, при застосуванні лікарських засобів, отриманих з крові або плазми крові людини, неможливо повністю виключити передачу інфекційних збудників. Це також стосується невідомих або нових вірусів та інших патогенів.

Заходи для запобігання розвитку інфекцій вважаються ефективними стосовно вірусів, що мають оболонку, таких як ВІЛ, вірус гепатиту В і вірус гепатиту С, а також вірусу гепатиту А, що не має оболонки. Вказані заходи можуть мати обмежений ефект щодо вірусів, що не мають оболонки, таких як парвовірус В19. Інфікування парвовірусом В19 може мати серйозні наслідки для вагітних жінок (внутрішньоутробна інфекція), а також для осіб з імунодефіцитом або підвищеним еритропоезом (наприклад, з гемолітичною анемією). 

Простежуваність.

Для покращення простежуваності біологічних лікарських засобів слід чітко фіксувати назву та номер серії застосованого лікарського засобу.

 

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Безпека застосування препарату ТАХОКОМБ жінкам у період вагітності або годування груддю не була встановлена під час контрольованих клінічних досліджень.

Даних доклінічних досліджень щодо оцінки безпеки впливу препарату на репродуктивну функцію, розвиток ембріона або плода, перебіг вагітності, пери- та постнатальний розвиток недостатньо. Тому препарат ТАХОКОМБ застосовують у період вагітності або годування груддю тільки у разі нагальної потреби.

 

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Немає.

 

Спосіб застосування та дози.

Для локального аплікаційного застосування в хірургії. Не  застосовувати внутрішньосудинно. Препарат ТАХОКОМБ повинні застосовувати лише досвідчені хірурги.

Кількість матриць препарату ТАХОКОМБ, що застосовується, повинна відповідати клінічній потребі пацієнта і розміру ранової поверхні, та визначатися хірургом в індивідуальному порядку. В ході клінічних досліджень індивідуальні дози, як правило, становили 1‒3 матраці (9,5 см × 4,8 см); повідомлялося про застосування до 10 одиниць. Для менших ран, наприклад, при мінімально інвазивному хірургічному втручанні, рекомендується застосовувати матрицю меншого розміру (4,8 см х 4,8 см або 2,5 см х 3,0 см) або попередньо згорнуту матрицю (беручи за основу матрицю 4,8 см х 4,8 см).

Препарат ТАХОКОМБ випускається у вигляді готового до застосування продукту в стерильній упаковці, і з ним слід поводитися відповідним чином. Можна застосовувати препарат тільки з неушкоджених упаковок. Після відкриття упаковки повторна стерилізація неможлива. Зовнішню упаковку з алюмінієвої фольги можна відкривати в нестерильній робочій зоні. Внутрішній стерильний блістер необхідно відкривати в стерильній зоні операційної. Препарат ТАХОКОМБ потрібно застосувати одразу після відкриття внутрішньої стерильної упаковки.

Препарат необхідно застосовувати в стерильних умовах. Перед накладанням матриці ранову поверхню слід очистити (наприклад, від крові, дезінфекційних та інших рідин).

Після вилучення матриці препарату ТАХОКОМБ зі стерильної упаковки її слід попередньо зволожити фізіологічним розчином, після чого відразу накласти. Активний бік матриці, помічений жовтим кольором, накласти на ранову поверхню, що кровоточить/поверхню, з якої просочується кров, і обережно притискати протягом         3‒5 хвилин. Ця процедура дозволяє легко з’єднати матрицю препарату ТАХОКОМБ з рановою поверхнею.

Після вилучення попередньо згорнутої матриці препарату ТАХОКОМБ зі стерильної упаковки, матрицю необхідно негайно застосувати через троакар без попереднього зволоження. При розмотуванні матриці жовта активна сторона наноситься на поверхню, що кровоточить/поверхню, з якої просочується кров, за допомогою, наприклад, очищеного пінцета; при цьому її притримують зволоженим тампоном, обережно притискаючи протягом 3‒5 хвилин. Ця процедура дає змогу легко з’єднати ТАХОКОМБ з рановою поверхнею.

Притискання здійснюється за допомогою змочених рукавичок, які одягають перед операцією, або зволоженим тампоном. Через високу афінність колагену до крові ТАХОКОМБ може також склеюватися з хірургічними інструментами, рукавичками або прилеглими тканинами, покритими кров’ю. Цього можна уникнути шляхом очищення хірургічних інструментів, а також рукавичок і прилеглих тканин перед застосуванням матриці. Неналежне очищення прилеглих тканин може призвести до утворення спайок (див. розділ «Особливості застосування»). Після притискання матриці до рани рукавичку або тампон необхідно акуратно відокремити. Для того, щоб уникнути зсуву матриці, можна притримувати його з одного боку, наприклад, за допомогою пінцету.

Як альтернатива, наприклад, при сильній кровотечі, ТАХОКОМБ можна накладати без попереднього зволоження, обережно притискаючи матрицю до рани протягом                3‒5 хвилин.

Активну сторону препарату ТАХОКОМБ слід накладати таким чином, щоб вона виступала на 1‒2 см за край рани. При застосуванні більш ніж однієї матриці вони повинні перекриватися. У разі необхідності матрицю також можна розрізати для досягнення потрібного розміру і форми.

При нейрохірургічних втручаннях препарат ТАХОКОМБ слід застосовувати як додатковий засіб до первинного методу закриття твердої мозкової оболонки.

Попередньо згорнуту матрицю можна використовувати як при проведенні відкритого оперативного втручання, так і при мінімально інвазивному хірургічному втручанні; препарат може проходити через порт або троакар розміром 10 мм або більше.

Будь-які залишки препарату або відходи необхідно утилізувати відповідно до вимог місцевого законодавства.

 

Діти.Оскільки немає достатніх даних щодо безпеки та ефективності застосування препарату дітям, ТАХОКОМБ не рекомендується застосовувати пацієнтам віком до 18 років.

 

Передозування.

Випадки передозування при застосуванні препарату ТАХОКОМБ не були зафіксовані.

 

Побічні реакції.

Реакції гіперчутливості або алергічні реакції (ангіоневротичний набряк, відчуття печіння та пощипування у місці застосування препарату, бронхоспазм, озноб, приливи, генералізована кропив’янка, головний біль, висип, артеріальна гіпотензія, апатія, нудота, відчуття неспокою, тахікардія, відчуття стиснення у грудній клітці, відчуття поколювання, блювання, стридор) можуть у рідкісних випадках виникати у пацієнтів, які застосовують фібринові герметики/гемостатичні засоби. У поодиноких випадках дані реакції можуть переходити у тяжкі випадки анафілаксії. Такі реакції в основному спостерігались під час повторного застосування препарату або у разі підвищеної чутливості до компонентів препарату.

Імуногенність.

Поява антитіл до компонентів фібринового герметика/гемостатичних засобів спостерігалась у рідкісних випадках.

Під час клінічних досліджень із застосування препарату при хірургічних втручаннях на печінці, під час яких вивчалося утворення антитіл, у 26% з 96 пацієнтів, у яких проводилося тестування і яким застосовували препарат ТАХОКОМБ, утворилися антитіла до кінського колагену. Антитіла до кінського колагену, що утворилися у деяких пацієнтів після застосування препарату ТАХОКОМБ, не вступали в реакцію з колагеном людини. У одного пацієнта утворилися антитіла до фібриногену людини.

Побічні ефекти, спричинені утворенням антитіл до фібриногену людини або кінського колагену, не виникали.

Клінічні дані щодо повторного застосування препарату ТАХОКОМБ обмежені. Препарат повторно застосовували 2 пацієнтам під час клінічного дослідження; при цьому не повідомлялося про розвиток будь-яких імуноопосередкованих побічних ефектів; проте їхній статус щодо наявності антитіл до колагену або фібриногену невідомий.

При внутрішньосудинному застосуванні препарату можуть розвиватися тромбоемболічні ускладнення (див. розділ «Особливості застосування»).

Дані щодо вірусної безпеки препарату наведені у розділі «Особливості застосування».

Загальний огляд профілю безпеки препарату.

Дані щодо безпеки препарату ТАХОКОМБ, як правило, відображають тип післяопераційних ускладнень, пов’язаних із хірургічними умовами, в яких проводилися дослідження, і початковим захворюванням пацієнтів.

Дані, отримані під час 8 контрольованих клінічних досліджень, що проводилися власником реєстраційного посвідчення, були об’єднані в єдиний набір даних. Згідно з аналізом об’єднаних даних  препарат ТАХОКОМБ застосовували 997 пацієнтам, засіб порівняння - 984 пацієнтам.  З практичних причин (у порівнянні зі стандартними хірургічними та стандартними гемостатичними видами лікування) проведення сліпих клінічних досліджень з вивчення застосування препарату ТАХОКОМБ не було можливим, тому проводилися відкриті клінічні дослідження.

Нижченаведені побічні реакції зафіксовані під час застосування препарату ТАХОКОМБ у постмаркетинговий період. Частота побічних реакцій - невідомо (частота не визначена за наявними даними).

З боку імунної системи.

Невідомо: анафілактичний шок, реакції гіперчутливості.

З боку судин.

Невідомо: тромбоз.

З боку шлунково-кишкового тракту.

Невідомо: кишкова непрохідність (при хірургії органів черевної порожнини).

Загальні розлади та реакції у місці введення.

Невідомо: утворення спайок.

 

Термін придатності.3 роки.

 

Умови зберігання.Зберігати при температурі не вище 25 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці!

 

Упаковка.  По 1 матриці розміром 2,5 см х 3,0 см у блістері; по 1 блістеру в пакеті; по 1 пакету в картонній коробці;

По 1 матриці розміром 4,8 см х 4,8 см у блістері; по 1 блістеру в пакеті; по 2 пакети в картонній коробці;

По 1 матриці розміром 9,5 см х 4,8 см у блістері; по 1 блістеру в пакеті; по 1 пакету в картонній коробці.

 

Категорія відпуску.За рецептом.

 

Виробник.Такеда Австрія ГмбХ, Австрія/ Takeda Austria GmbH, Austria.

 

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності. 

Cт. Петер-Штрассе 25, 4020 Лінц, Австрія/ St. Peter-Strasse 25, 4020 Linz, Austria.

 

 

Товар додано в кошик
Переглянути кошик