Виберіть Ваше місто

Виберіть країну

  • Румунія
  • Італія
  • Україна

Натрію хлорид р-н д / ін. 0,9% амп. 10 мл №10

В асортименті
Код товару: 8996
Натрію хлорид р-н д / ін. 0,9% амп. 10 мл №10
Натрію хлорид р-н д / ін. 0,9% амп. 10 мл №10

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

 

Натрію хлорид-Дарниця

(Sodium chloride-Darnitsa)

 

 

Склад:

діюча речовина: sodium chloride;

1 мл розчину містить натрію хлориду 9 мг;

допоміжна речовина:вода для ін'єкцій.

 

Лікарська форма.Розчин для ін'єкцій.

Основні фізико-хімічні властивості:прозора безбарвна рідина, солона на смак.

 

Фармакотерапевтична група. Кровозамінники та перфузійні розчини. Розчини електролітів. Код АТХ В05Х А03.

 

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

0,9 % розчин натрію хлоридунормалізує водно-сольовий баланс і ліквідує дефіцит рідини в організмі людини, який розвивається при дегідратації або через акумуляцію позаклітинної рідини у вогнищах великих опіків і травм, при операціях на органах черевної порожнини, перитоніті. Лікарський засіб поліпшує перфузію тканин, підвищує ефективність гемотрансфузійних заходів при масивних крововтратах і тяжких формах шоку. Проявляє також дезінтоксикаційний ефект внаслідок короткочасного підвищення об’єму рідини, зниження концентрації токсичних продуктів у крові, активації діурезу.

Фармакокінетика.

Швидко виводиться із судинної системи. Лікарський засіб знаходиться у судинному руслі короткий час, після чого переходить до інтерстиціального та внутрішньоклітинного сектора. Через 1 годину в судинах залишається лише приблизно половина введеного розчину. Дуже швидко солі та рідина починають виводитися нирками, підвищуючи діурез.

 

Клінічні характеристики.

Показання.

Приготування розчинів лікарських засобів для зовнішнього та парентерального застосування; місцево для промивання ран, слизової оболонки носа, а також катетерів і систем для трансфузії.

 

Протипоказання.

Несумісність основного лікарського засобу та розчинника. Лікарський засіб не застосовувати для промивання очей при офтальмологічних операціях.

 

 

 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Натрію хлорид-Дарниця сумісний з більшістю лікарських засобів, тому його можна застосовувати для розчинення різних лікарських засобів - за винятком тих лікарських засобів, які не сумісні з натрію хлоридом як розчинником.

 

Особливості застосування.

Перед розчиненням лікарського засобу слід перевірити, чи можливе застосування розчину натрію хлориду для розчинення даного лікарського засобу.

 

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Лікарський засіб  можна застосовувати у період вагітності або годування груддю.

 

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.

 

Спосіб застосування та дози.

Лікарський засіб застосовувати як розчинник для парентерального введення основного лікарського засобу.

Для промивання ран, слизових оболонок розчин застосовувати у достатній кількості.

 

Діти.

Лікарський засіб  можна застосовувати дітям.

 

Передозування.

При правильному застосуванні малоймовірне.

 

Побічні реакції.

Не спостерігаються при правильному застосуванні лікарського засобу.

 

Термін придатності.5 років.

 

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С. Не заморожувати.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

 

Несумісність.

Визначається лікарським засобом, який слід розводити розчином натрію хлориду.

 

Упаковка.

По 5 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці;

по 10 мл в ампулі; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці.

 

Категорія відпуску.За рецептом.

 

Виробник.

ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».

 

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Україна, 02093, м. Київ, вул. Бориспiльська, 13.

 


ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

 

Натрия хлорид-Дарница

(Sodium chloride-Darnitsa)

 

 

Состав:

действующее вещество: sodium chloride;

1 мл раствора содержит натрия хлорида 9 мг;

вспомогательное вещество: вода для инъекций.

 

Лекарственная форма.Раствор для инъекций.

Основные физико-химические свойства:прозрачная бесцветная жидкость, соленая на вкус.

 

Фармакотерапевтическая группа. Кровезаменители и перфузионные растворы. Растворы электролитов. Код АТХ В05Х А03.

 

Фармакологические свойства.

Фармакодинамика.

0,9 % раствор натрия хлорида нормализует водно-солевой баланс и ликвидирует дефицит жидкости в организме человека, который развивается при дегидратации или вследствие аккумуляции внеклеточной жидкости в очагах обширных ожогов и травм, при операциях на органах брюшной полости, перитоните. Лекарственное средство улучшает перфузию тканей, повышает эффективность гемотрансфузионных мероприятий при массивных кровопотерях и тяжелых формах шока. Оказывает также дезинтоксикационный эффект в результате кратковременного повышения объема жидкости, снижения концентрации токсических продуктов в крови, активации диуреза.

Фармакокинетика.

Быстро выводится из сосудистой системы. Лекарственное средство находится в сосудистом русле короткое время, после чего переходит в интерстициальный и внутриклеточный сектора. Через 1 час в сосудах остается лишь приблизительно половина введенного раствора. Очень быстро соли и жидкость начинают выводиться почками, повышая диурез.

 

Клинические характеристики.

Показания.

Приготовление растворов лекарственных средств для наружного и парентерального применения; местно для промывания ран, слизистой оболочки носа, а также катетеров и систем для трансфузии.

 

Противопоказания.

Несовместимость основного лекарственного средства и растворителя. Лекарственное средство не применять для промывания глаз при офтальмологических операциях.

 

 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Натрия хлорид-Дарница совместим с большинством лекарственных средств, поэтому его можно применять для растворения различных лекарственных средств - за исключением тех лекарственных средств, которые не совместимы с натрия хлоридом как растворителем.

 

Особенности применения.

Перед растворением лекарственного средства следует проверить, возможно ли применение раствора натрия хлорида для растворения данного лекарственного средства.

 

Применение в период беременности или кормления грудью.

Лекарственное средство можно применять в период беременности или кормления грудью.

 

Способность влиять на скорость реакций при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Не влияет.

 

Способ применения и дозы.

Лекарственное средство применять как растворитель для парентерального введения основного лекарственного средства.

Для промывания ран, слизистых оболочек раствор применять в достаточном количестве.

 

Дети.

Лекарственное средство можно применять детям.

 

Передозировка.

При правильном применении маловероятна.

 

Побочные реакции.

Не наблюдаются при правильном применении лекарственного средства.

 

Срок годности.5 лет.

 

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать.

Хранить в недоступном для детей месте.

 

Несовместимость.

Определяется лекарственным средством, которое следует разводить раствором натрия хлорида.

 

Упаковка.

По 5 мл в ампуле; по 5 ампул в контурной ячейковой упаковке; по 2 контурные ячейковые упаковки в пачке;

по 10 мл в ампуле; по 5 ампул в контурной ячейковой упаковке; по 2 контурные ячейковые упаковки в пачке.

 

Категория отпуска.По рецепту.

 

Производитель.

ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница».

 

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.

Украина, 02093, г. Киев, ул. Бориспольская, 13.

Товар додано в кошик
Переглянути кошик