Мілістан Комфорт назальний Експрес-тест для виявлення антигену вірусу COVID-19 №1: ціни та характеристики

Assure Tech Co Ltd (Китай)
Код товару: 714272
  • Мілістан Комфорт назальний Експрес-тест для виявлення антигену вірусу COVID-19 №1: ціни та характеристики
  • Мілістан Комфорт назальний Експрес-тест для виявлення антигену вірусу COVID-19 №1: ціни та характеристики
  • Мілістан Комфорт назальний Експрес-тест для виявлення антигену вірусу COVID-19 №1: ціни та характеристики

Опис

ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

МІЛІСТАН КОМФОРТ назальний тест Експрес-тест для виявлення антигена вірусу COVID-19 – це імунологічний аналіз in vitro. Аналіз призначений для прямого та якісного виявлення антигенів вірусного нуклеопротеїну SARS-CoV-2 у зразках вмісту носової порожнини. Тест для самоконтролю.

РЕЗЮМЕ

Нові коронавіруси належать до роду β (бетакоронавірусів). COVID-19 – гостре респіраторне інфекційне захворювання, до якого вразливі люди. Наразі пацієнти, інфіковані новим коронавірусом, є основним джерелом інфекції; безсимптомні інфіковані люди також можуть бути джерелом інфекції. За даними поточного епідеміологічного дослідження інкубаційний період становить від 1 до 14 днів, переважно від 3 до 7 днів. Основні первинні прояви захворювання включають підвищення температури, втому та сухий кашель. В деяких випадках присутні також закладеність носа, нежить, біль у горлі, міалгія та діарея.

ПРИНЦИП ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУ

МІЛІСТАН КОМФОРТ назальний тест Експрес-тест для визначення антигена вірусу COVID-19 виявляє антигени вірусу SARS-CoV-2 шляхом візуальної інтерпретації кольорової смужки. Антитіла анти-SARS-CoV-2 іммобілізуються в тестовій зоні нітроцелюлозної мембрани. Анти-SARS-CoV-2 антитіла, кон’юговані з кольоровими частинками, іммобілізуються на подушці кон’югату. Зразок, зібраний з носа, додається до буфера для екстракції, який входить до набору. Під час тестування цільові антигени, якщо вони присутні у зразках вмісту носової порожнини, будуть виділятися в буфер для екстракції, який доданий в набір в індивідуальній упаковці. В результаті вилучені антигени зв’язуватимуться з антитілами анти-SARS-CoV-2, кон’югованими з кольоровими частинками. По мірі просування зразка вздовж тестової смужки капілярним способом він взаємодіє з реагентами на мембрані, зрештою комплекс буде захоплений антитілами в тестовій зоні. Надлишкові кольорові частинки захоплюються у внутрішній зоні контролю. Наявність забарвленої смужки в тестовій зоні свідчить про наявність антигенів вірусу SARS-CoV-2 – позитивний результат, а її відсутність свідчить про відсутність антигенів – негативний результат. Кольорова смужка в зоні контролю (С) слугує в якості процедурного контролю та вказує на те, що додано достатній об’єм зразка та що всотування мембрани працює

Комплектація

Матеріали, що надаються

Ручка для забору вмісту носової порожнини з тест-смужкою в індивідуальній упаковці

Буфер для екстракції в індивідуальній упаковці

Інструкція з використання

Необхідні матеріали, що не надаються

Годинник, таймер або секундомір

Застереження

Тільки для діагностики in vitro

Обережно вставляйте пристрій в ніздрі

НЕ КОВТАТИ

Перед початком проведення тесту уважно прочитайте інструкцію з використання для отримання вірного результату. Слід дотримуватися її вказівок.

Не використовувати набір або його компоненти після закінчення терміну придатності.

Пристрій містить матеріал тваринного походження, з ним слід поводитися як з таким, що становить потенційну біологічну небезпеку. Не використовувати, якщо упаковка пошкоджена чи відкрита.

Тестові пристрої упаковані у фольговані пакети, котрі запобігають проникненню вологи під час зберігання. Перед відкриттям огляньте пакет з фольги. Не використовувати пристрої, якщо у фользі є отвори чи якщо пакет запаяний не повністю. Можна отримати хибні результати, якщо використовувати реагенти чи компоненти набору, котрі зберігалися неналежним чином.

Недоведення зразків та реагентів до кімнатної температури перед тестуванням може зменшити чутливість аналізу. Неточний або неправильний забір, зберігання та транспортування зразків може призвести до хибнонегативних результатів аналізу.

Уникайте контакту шкіри з буфером.

Не пробивайте фольгу у ємності з буфером для екстракції до початку тестування

Рекомендації щодо застосування

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУ

Перед використанням необхідно довести тестовий набір до кімнатної температури (15~30°C).

1. Вийміть ручку для забору вмісту носової порожнини з упаковки, зніміть захисний ковпачок з подушечки для забору зразку.

2. Обережно вставте подушечку для забору зразку в носовий хід на глибину приблизно 1 – 2 см, покрутіть 5 (п’ять) разів та вийміть. Зробіть аналогічну маніпуляцію з другим носовим ходом для забору достатньої кількості зразку.

3. Помістіть тест-ручку вертикально в ємність з буфером для екстракції, обережно натисніть, щоб розірвати фольгу. Край ємності з буфером для екстракції повинен співпадати з верхнім краєм маркувального кільця на тестовому пристрої.

4. Зчитайте результат через 15 хвилин.

ВАЖЛИВО:

a) Необхідно отримати якомога більшу кількість зразку

б) Ця процедура може спричинити дискомфорт. Не просувайте подушечку далі, якщо відчувається сильний опір. Тестування дітей від 2 до 15 років повинно проводитися дорослими.

ВАЖЛИВО:

Необхідно стежити за тим, щоб маркувальне кільце на тестовому пристрої співпадало з краєм ємності з буфером для екстракції. В протилежному випадку, це призведе до порушення латерального потоку та недійсного результату тестування

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕСТУ

ПОЗИТИВНИЙ: на мембрані з’являються дві кольорові смужки. Одна смужка з’являється в зоні контролю (C), а інша смужка з’являється в тестовій зоні (T).

НЕГАТИВНИЙ: у зоні контролю (C) з’являється лише одна кольорова смужка. У тестовій зоні (T) не з’являється жодних видимих кольорових смужок.

НЕДІЙСНИЙ: Результати будь-якого тесту, котрий не дав смужки в зоні контролю після зазначеного часу для зчитування результатів, є недійсними. Будь ласка, перегляньте процедуру тесту та повторіть її, використовуючи новий тест. Якщо проблема не зникає, негайно припиніть використання набору та зверніться до місцевого дистриб’ютора.

ПРИМІТКА:

1. Інтенсивність забарвлення в тестовій зоні (Т) може змінюватися залежно від концентрації аналітів, присутніх у зразку. Тому появу будь-якого відтінку кольору в тестовій зоні слід вважати позитивним результатом. Звертаємо вашу увагу на те, що це тільки якісний тест, тож він не може визначити концентрацію аналітів у зразку.

2. Недостатній об'єм зразка, неправильна процедура проведення тесту чи використання тесту після завершення терміну придатності – найбільш вірогідні причини хибного результату тестування.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

Внутрішній процедурний контроль:

МІЛІСТАН КОМФОРТ назальний тест Експрес-тест для визначення антигена вірусу COVID-19 має вбудований (процедурний) контроль. Кожна смужка на тестовому пристрої має зону внутрішнього стандарту для забезпечення належного руху зразків мембраною. Перед зчитуванням результату користувач має підтвердити наявність кольорової смужки, розташованої в зоні контролю “С”.

Зовнішній позитивний та негативний контролі:

Згідно зі стандартами лабораторної практики, для перевірки коректної роботи тестів можна використовувати зовнішні позитивні та негативні контролі.

ОБМЕЖЕННЯ МЕТОДУ ТЕСТУВАННЯ

1. МІЛІСТАН КОМФОРТ назальний тест Експрес-тест для визначення антигена вірусу COVID-19 призначений для діагностики in vitro і повинен використовуватися лише для якісного виявлення антигена SARS-CoV-2. Інтенсивність забарвлення смужки позитивного результату не слід оцінювати як “кількісну чи напівкількісну”.

2. Експрес-тест виявляє як життєздатні, так і нежиттєздатні віруси SARS-CoV-2.

3. Як і у випадку з усіма діагностичними тестами, остаточний клінічний діагноз не має базуватися на результатах лиш одного тесту, а має встановлюватися лікарем тільки після оцінки всіх клінічних та лабораторних досліджень.

4. Недотримання ПРОЦЕДУРИ ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУ та ІНТЕРПРЕТАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ може негативно позначитися на ефективності тестування та/або призвести до хибного результату тесту.

5. Результати, отримані за допомогою цього аналізу, особливо у випадку неяскравих тестових смужок, які важко інтерпретувати, слід використовувати разом з іншою наявною клінічною інформацією. У будь-якому разі, необхідно проконсультуватися з лікарем. Негативні результати тесту не виключають інфікування вірусом SARS-CoV-2 і мають бути підтверджені шляхом молекулярного аналізу.

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

Аналітична чутливість (межа виявлення):

Межу виявлення визначено за кількісно визначеним вірусом SARS-CoV-2 з результатом 4 × 102,4 ТЦД50/мл. Межу виявлення також визначено за допомогою рекомбінантного нуклеопротеїну SARS-CoV-2 з результатом в 370 пг/мл.

Клінічна оцінка:

Було проведено клінічні випробування для порівняння результатів, отриманих за допомогою МІЛІСТАН КОМФОРТ назальний тест Експрес-тест для визначення антигена вірусу COVID-19 та тесту ЗТ-ПЛР.

Перехресна реактивність:

Було досліджено перехресну реактивність із наступними організмами. Зразки, позитивні на наявність наступних організмів, були визнані такими, що дають негативний результат при тестуванні за допомогою МІЛІСТАН КОМФОРТ назальний тест Експрес-тест для визначення антигена вірусу COVID-19.

Речовини, що можуть завадити аналізу:

Наступні речовини, природним чином присутні в зразках із дихальних шляхів або які можуть вводитись у дихальні шляхи, були оцінені в наступних концентраціях, як наведено нижче. Жодна з них не мала впливу на результати аналізу за допомогою МІЛІСТАН КОМФОРТ назальний тест Експрес-тест для визначення антигена вірусу COVID-19.

Умови зберігання

Зберігати МІЛІСТАН КОМФОРТ назальний тест Експрес-тест для визначення антигена вірусу COVID-19, коли він не використовується, необхідно при температурі 2~30°C.

НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ.

Складники набору стабільні до закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Виробник

Ашур Тек. (Ханчжоу) Ко., Лтд. / Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd. Білдінг 4, № 1418-50, Моганшан Роуд, Гонгшу Дістрікт, Ханчжоу, 310011 Чжецзян, Китайська Народна Республіка / Building 4, No. 1418-50, Moganshan Road, Gongshu District, Hangzhou, 310011 Zhejiang, P.R.China

Уповноважений представник:

Мілі Хелскере Лімітед 01032, Україна, Київ, Шевченківський р-н, бульвар Т.Шевченка, Будинок 33Б, БС5

Характеристики

Категорія Експрес-тести на COVID-19, Діагностичні тести, Знижки на доставку, Акції, Добірки
Лінійка продуктів Мілістан
Бренд Assure Tech Co Ltd
Кількість 1 шт
Призначення Виявлення антигенів коронавірусу
Країна Китай

Мілістан Комфорт назальний Експрес-тест для виявлення антигену вірусу COVID-19 №1 відгуки

Юрий Маркушев 31.12.2021

У нас на работе ими уже руководители отделов пару недель пользуются. Я лично тоже пару раз тоже покупал, так как приходится работать с большим колличеством людей. Удобно, что не нужно тратить время на длительное ожидание результатов.

Петро Сергіенко 31.12.2021

Ми по прикладу телеканалу НАШ закупили мілістан на роботу. Тепер за корону всі спокійні)

Ольга Антонова 30.12.2021

Быстрый и простой в использовании тест. Покупаю после посещения людных мест и после похода в спортзал

Анастасия 30.12.2021

На офисе (20 человек) за месяц уже дважды корону этим тестом обнаруживали

Кристина 29.12.2021

Закупили на корпоративы в своей фирме